Παρατήρησα μικρή ποσότητα αίματος μετά το τέλος της περιόδου. Τι μπορεί να συμβαίνει;

<p><strong><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Ρωτά η αναγνώστρια μας Έλσα Φ.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Αδιαθέτησα στις 14 ιουνίου και μετα από 5 μερες τελείωσε η περίοδος. Μετα από 5 μέρες ξαφνικά βλέπω λίγο αίμα. Τι σημαινει αυτο;</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Απαντάει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">MD</span>, <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">MSc</span>, <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">PhD</span>, <span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">IFEPAG</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος</span></strong></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Αγαπητή φίλη,</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Κάποιες φορές μπορεί να εμφανιστεί μια μικρή ποσότητα αίματος την ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας. Οι λόγοι είναι συνήθως ορμονικοί.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Όταν το φαινόμενο αυτό είναι μεμονωμένο, και δεν επαναλαμβάνεται σε επόμενες περιόδους, τότε αποτελεί ένα αθώο φαινόμενο και δεν πρέπει να ανησυχεί τη γυναίκα.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Όταν όμως το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται για κάθε μήνα, πρέπει να γίνει μια εξέταση από γυναικολόγο. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα όπως ένας πολύποδας, ινομύωμα ή κύστη στην ωοθήκη.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Συνεπώς στη θέση σας δεν θα ανησυχούσα. Απλά θα παρατηρούσα αν αυτό συμβαίνει και στους επόμενους μήνες. Αν ναι, τότε οπωσδήποτε θα έκανα μια επίσκεψι σε γυναικολόγο.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span></p>

Σχετικά άρθρα