Οι μεταλλικές σκιές στο show του οίκου Blumarine

<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(1).jpg" alt="" width="236" height="354" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(2).jpg" alt="" width="236" height="354" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(3).jpg" alt="" width="336" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(4).jpg" alt="" width="756" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(5).jpg" alt="" width="720" height="480" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(6).jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(7).jpg" alt="" width="700" height="467" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(8).jpg" alt="" width="700" height="467" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(9).jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(10).jpg" alt="" width="236" height="354" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(11).jpg" alt="" width="336" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(12).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/moda-omorfia/03.07/bluemarine%20(13).jpg" alt="" width="236" height="354" /></p>

Σχετικά άρθρα