Μια εξοχική μεσογειακή κατοικία

<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(1).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(2).jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(3).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(4).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(5).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(6).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(7).jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(8).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(9).jpg" alt="" width="500" height="352" /></p>
<p><img src="/contentfiles/photos/more/diakosmhsh/karina/06.07/unnamed%20(10).jpg" alt="" width="334" height="504" /></p>

Σχετικά άρθρα