Τα σημάδια της δυσλεξίας και η αντιμετώπισή της

<p style="text-align: justify;">Η δυσλεξία είναι μία μαθησιακή διαταραχή η οποία μπορεί να διαβαστεί μετά από τα δύο χρόνια φοίτησης ενός μαθητή στο σχολείο.</p>
<p style="text-align: justify;">Πρακτικά, μπορούμε να πούμε ότι η νωρίτερη διάγνωση δυσλεξίας που μπορούμε  να κάνουμε  είναι όταν το παιδί μας αρχίζει την Γ’ δημοτικού.</p>
<p style="text-align: justify;">Μιλήσαμε με τον κύριο <a href="/59616/mantoydhs-stelios">Στέλιο Μαντούδη</a>, Αναπτυξιακό Εργοθεραπευτή (<a href="http://www.mandou.gr">www.mandou.gr</a>) και επιστημονικό συνεργάτη του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ο οποίος  μας εξηγεί  ότι στις  πιο μικρές ηλικίες  παιδιών  μπορούμε να έχουμε  ανησυχητικά σημάδια  και συμπτώματα όπως συναντάμε στα παιδιά, με γενικού τύπου, μαθησιακές δυσκολίες .Για να είμαστε λίγο πιο σαφείς θα λέγαμε ότι η δυσλεξία έχει μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  που την διαχωρίζουν από τις μαθησιακές δυσκολίες. </p>
<p style="text-align: justify;">Πρώτα από όλα, τα παιδιά που έχουν δυσλεξία έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, δεύτερον αντιμετωπίζουν σοβαρή δυσκολία στον συλλαβισμό και στη ανάγνωση, μολονότι είχαν όλες τις δυνατότητες και  μαθησιακές ευκαιρίες όπως όλοι οι συνομήλικοι τους. Τρίτο χαρακτηριστικό, είναι ότι έχουν δυσκολία στην  γραπτή έκφραση. Σε κάθε περίπτωση, που συνυπάρχουν τα παραπάνω και εφόσον ο μαθητής είναι μαθησιακά δυο  χρόνια πιο πίσω από το επίπεδο  της τάξης  του, τότε θεωρούμε ότι έχει κάποια από τα σημαντικά  κριτήρια της δυσλεξίας και θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερής μαθησιακός, αναπτυξιακός και νευρολογικός έλεγχος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για να οδηγηθούμε στη σωστή διάγνωση.</p>
<p style="text-align: justify;">Η  αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μια πολύ σημαντική είναι η εργοθεραπεία γιατί τα παιδιά με δυσλεξία συνήθως έχουν χαμηλές ικανότητες στην οπτική αντίληψη, δηλαδή στο τρόπο με τον όποιο βλέπουν και αντιλαμβάνονται τα διάφορα σύμβολα, που όταν πάνε στο σχολείο τα ονομάζουν γράμματα.Τα παιδιά με δυσλεξία, λέει ο κύριος Μαντούδης, δυσκολεύονται στην αυτοματοποίηση της ανάγνωσης. Έτσι, ενώ έχουμε ένα μαθητή που πάει στην τρίτη δημοτικού και θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαβάζει σχετικά άνετα ένα άγνωστο κείμενο, αυτό το παιδί συνεχίζει να διαβάζει συλλαβιστά ενώ παράλληλα έχει όλες τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες (έχει φοιτήσει κανονικά χωρίς να απουσιάζει από το μάθημα, είναι  ένα παιδί που ενδιαφέρεται για το σχολείο και  διαβάζει τα μαθήματα του)</p>
<p style="text-align: justify;">Ένα πρόγραμμα από έμπειρο εργοθεραπευτή μπορεί να βελτιώσει την οπτική αντίληψη καθώς και άλλες  προμαθησιακές δεξιότητες και να ενισχύσει την δυνατότητα του δυσλεκτικού μαθητή στην ανάγνωση. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον για 4-6 μήνες και στην συνέχεια να γίνεται μια επακολούθηση του μαθητή, ώστε να καταγράφεται η πρόοδος  και η εξέλιξη του. Οι εργοθεραπευτές με εμπειρία και σωστή μεθοδολογία μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην βελτίωση των ικανοτήτων του δυσλεκτικού μαθητή. </p>


Σχετικά άρθρα