Έχω 4500 ένσημα ΙΚΑ και είμαι 44 ετών πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη

<p>Αναγνώστης μας ρώτησε: Έχω 4500 ένσημα ΙΚΑ και είμαι 44 ετών πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη</p>
<p><span><strong>Στο ερώτημά σας, σας απάντησε ο Μουσελίμης Δημήτρης Εργατολόγος- Ειδικός σε θέματα κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. (<a href="http://www.e-syntaxi.gr/">www.e-syntaxi.gr</a>) </strong></span></p>
<p><span><strong><img src="/contentfiles/photos/more/hall-of-fame/mouselimis_high.jpg" alt="" width="120" /></strong></span></p>
<p><span><strong><span>Με τα δεδομένα που μας δίνετε και με τα ισχύουσες σήμερα προϋποθέσεις,θεμελιώνετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης σε ηλικία 67 ετών ή μειωμένη σε ηλικία 62 ετών (εφόσον θα υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία προ του 62ου έτους).</span></strong></span></p>


Σχετικά άρθρα