Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας (Δωρεάν εξετάσεις)

<div align="right"><strong style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></strong></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Η Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας καθιερώθηκε ετησίως στις 28 Ιουλίου από το 2008 και έπειτα, με πρωτοβουλία της</span> WorldHepatitisAlliance <span lang="EL" xml:lang="EL">(</span>WHA <span lang="EL" xml:lang="EL">- παγκόσμια ομπρέλα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τις ιογενείς ηπατίτιδες) ως ετήσια κεντρική αφετηρία προγραμμάτων δράσης – τοπικά και σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός της είναι <strong>να αυξηθεί το χαμηλό επίπεδο εγρήγορσης και πολιτικής προτεραιότητας απέναντι στις χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες και τις σοβαρότατες υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους</strong> ανά τον κόσμο. Η</span> WHA<span lang="EL" xml:lang="EL">, μέλος της οποίας είναι ο Σύλλογος Ασθενών ήπατος Ελλάδας ‘’Προμηθέας’’ σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διεθνείς χορηγούς και ιθύνοντες χάραξης πολιτικών, στοχεύει επίσης στην <strong>καταπολέμηση του στίγματος</strong> απέναντι στη νόσο, στην <strong>αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης</strong> της κοινότητας που συνδέεται με το προηγούμενο, αλλά και στη στενή συνεργασία με τα μέλη της (ΜΚΟ) προκειμένου να εφοδιάζονται με την <strong>τεχνογνωσία και τα εργαλεία διεκδίκησης των σκοπών αυτών στις χώρες τους.  </strong></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, στην Ελλάδα τα επίπεδα πληθυσμιακής έκτασης (επιπολασμός) της νόσου είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης με <strong>κατ’ εκτίμηση 200.000 – 300.000 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β</strong> και <strong>200.000 – 250.000 ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα</strong></span> <strong>C</strong><strong><span lang="EL" xml:lang="EL">.</span></strong> <span lang="EL" xml:lang="EL">Τα αντίστοιχα <strong>εκτιμώμενα ποσοστά</strong> είναι για το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας 2-4% για τη χρόνια ηπατίτιδα Β και 1,5-2 % για τη χρόνια ηπατίτιδα</span> C<span lang="EL" xml:lang="EL">, <strong>με ορισμένες ομάδες πληθυσμού να έχουν ιδιαίτερα υψηλό επιπολασμό,</strong> όπως οι μετανάστες από περιοχές όπου ενδημούν οι ηπατίτιδες, φυλακισμένοι, χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η <strong>υποδιάγνωση της νόσου,</strong> δηλαδή <strong>το χαμηλό ποσοστό των ανθρώπων που γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί</strong> και το <strong>αντιστοίχως ακόμη χαμηλότερο ποσοστό αυτών που υποβάλλονται σε θεραπεία</strong>. Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα είναι <strong>επιτακτική η εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης</strong> ένας από τους στόχους του οποίου θα πρέπει να είναι η αύξηση των ποσοστών διάγνωσης από 33% σε 66% για την ηπατίτιδα Β και από 45% σε 66% για την ηπατίτιδα</span> C<span lang="EL" xml:lang="EL">, αλλά και η μείωση του ποσοστού των νέων περιστατικών ηπατίτιδας</span> C <span lang="EL" xml:lang="EL">κατά 25% μέχρι το 2020.</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Παρ’ ότι με τον εμβολιασμό στη βρεφική ηλικία για την ηπατίτιδα Β από το 1997 στην Ελλάδα, τα νέα περιστατικά της ηπατίτιδας Β έχουν μειωθεί αρκετά, <strong>τα περιστατικά ηπατίτιδας</strong></span> <strong>C</strong> <strong><span lang="EL" xml:lang="EL">συνεχώς αυξάνονται και αυτό συνδέεται στενά με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες της κρίσης,</span></strong> <span lang="EL" xml:lang="EL">όπως η ραγδαία <strong>αύξηση των αστέγων</strong> (<strong>Νο 1 παράγοντας),</strong> η <strong>ανέχεια και η περιθωριοποίηση των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών</strong> (ΧΕΝ) <strong>και μεγάλης μερίδας μεταναστών</strong>, η γενικότερη επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, η <strong>οικονομική αδυναμία μεγάλης μερίδας πασχόντων να ακολουθήσουν τις θεραπείες τους,</strong> αλλά και η <strong>οικονομική αδυναμία των κρατικών φορέων, να ελέγξουν και να καταγράψουν και να ενημερώσουν!</strong></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Στον αντίποδα, η διεθνής ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα έχει να παρουσιάσει πλέον επαναστατικές εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής θεραπείας με την <strong>παραγωγή νέων εξαιρετικά αποτελεσματικών φαρμάκων για τη χρόνια ηπατίτιδα</strong></span> <strong>C</strong> <strong><span lang="EL" xml:lang="EL">με συντομότερο χρόνο θεραπείας, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες,</span></strong> <span lang="EL" xml:lang="EL">τα οποία σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα, επιτυγχάνουν όχι απλώς έλεγχο, αλλά <strong>εκρίζωση της νόσου σε υψηλότατα ποσοστά</strong>, κάτι που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί με τη χρόνια ηπατίτιδα Β. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν πλέον την προοπτική εξάλειψης της ηπατίτιδας</span> C<span lang="EL" xml:lang="EL">  ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αυτές που αναφέρθηκαν νωρίτερα, και τη δραστική μείωση της επίπτωσης των ιογενών ηπατίτιδων στην κοινότητα, με την <strong>προϋπόθεση βεβαίως να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι ασθενείς, ασχέτως κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης.</strong> Σοβαρά εμπόδια σε αυτό τον τομέα αποτελούν για την Ελλάδα <strong>το κόστος των νέων φαρμάκων</strong> –τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμη τιμή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και <strong>εισάγονται με υψηλό κόστος για μεμονωμένες περιπτώσεις προχωρημένης νόσου</strong>– αλλά και η πλήρης αδυναμία του κρατικού συστήματος υγείας  να ελέγξει κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται δριμύτατα από την ασθένεια και λόγω της κρίσης και <strong>να τους παρέχει όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά και μια ομπρέλα κοινωνικής προστασίας που είναι απολύτως απαραίτητη για να ακολουθήσουν επιτυχημένα τη θεραπεία.</strong></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Υπό τη συγκυρία αυτής της πλήρους αντίφασης μεταξύ επιστημονικών εξελίξεων και προοπτικής εφαρμογής τους στους Έλληνες ασθενείς, <strong>ο Προμηθέας</strong> σε στενή συνεργασία με την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ), την</span> WHA <span lang="EL" xml:lang="EL">και την</span> ELPA <span lang="EL" xml:lang="EL">(Ευρωπαϊκή Ομπρέλα ΜΚΟ για τις ιογενείς ηπατίτιδες), αλλά και με φορείς της Πολιτείας και συλλόγους ασθενών, <strong>διοργανώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας 2014, καμπάνια για την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξέταση του κοινού,</strong> από τη Δευτέρα 14/7/2014 έως και την Παρασκευή 18/7/2014.</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL"><br /></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL">Στο πλαίσιο της καμπάνιας θα διεξαχθούν :</span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL"><br /></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">1.  </span> <strong><span lang="EL" xml:lang="EL">Δωρεάν εξετάσεις (</span></strong><strong>Rapidtests<span lang="EL" xml:lang="EL">)</span></strong> <span lang="EL" xml:lang="EL">από 14 έως και 18 Ιουλίου στα σημεία :</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">•    </span> <span lang="EL" xml:lang="EL">Στέγη  ‘’Συν-Αθηνά’’ – πλατεία Βαρβακείου απέναντι από τη δημοτική αγορά στην οδό Αθηνάς (09:00-14:00)</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;">•     AthCheckpoint <span lang="EL" xml:lang="EL">– Πιττάκη 4 Μοναστηράκι, Αθήνα τηλ. 210 3310400 (12:00-20:00)</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;">•     ThessCheckpoint <span lang="EL" xml:lang="EL">– Αλεξάνδρου Σβώλου 15 Θεσσαλονίκη – τηλ. 2310 282284 (12:00-20:00)</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">2.  </span> <strong>Fibroscan</strong> <span lang="EL" xml:lang="EL">(<strong>ανώδυνη μέθοδος για την ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας του ήπατος</strong>) – Δευτέρα 14/7 , Τετάρτη 16/7 και Παρασκευή 18/7 και ώρες 09:00-14:00 στο σημείο :</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">·            </span> <span lang="EL" xml:lang="EL">Στέγη ‘’Συν-Αθηνά’’ – πλατεία Βαρβακείου απέναντι από τη δημοτική αγορά στην οδό Αθηνάς</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL"><br /></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»</span></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EL" xml:lang="EL"><br /></span></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νόσους του ήπατος. Μέσα από την εμπειρία μας ως ασθενείς παρέχουμε ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη στους</span> <span lang="EL" xml:lang="EL">ανθρώπους και στις οικογένειες αυτών που ζουν με ιογενείς Ηπατίτιδες Β και</span> C <span lang="EL" xml:lang="EL">ή άλλα νοσήματα του ήπατος.</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL">Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:</span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL"> </span></div>
<div><span style="font-size: small;">-  <strong><span lang="EL" xml:lang="EL">ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Σύλλογος Ασθενών Ήπατος |</span></strong> <span lang="EL" xml:lang="EL"> </span><span lang="EL" xml:lang="EL">211 012 2102|</span><span lang="EL" xml:lang="EL"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL">Περικλέους 19, 15561, Αθήνα, Ελλάδα | www.</span><span lang="EL" xml:lang="EL"><a href="http://helpa-prometheus.gr/">http://helpa-prometheus.gr/</a></span><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span><span lang="EL" xml:lang="EL"><br /> </span><strong><span lang="EL" xml:lang="EL">Γεώργιος Καλαμίτης</span></strong> <span lang="EL" xml:lang="EL">|</span> <span lang="EL" xml:lang="EL">694 6007 990 |</span> <span lang="EL" xml:lang="EL"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span> <span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></span></div>
<div><span style="font-size: small;">-<strong><span lang="EL" xml:lang="EL">Τάσος</span></strong><strong><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></strong><strong><span lang="EL" xml:lang="EL">Γκοτσόπουλος</span></strong> | <strong>Perception Consulting-Communication</strong></span><br /><span style="font-size: small;">210 6801600 | 6974477105 | <span lang="EL" xml:lang="EL"><a href="mailto:[email protected]"><span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">[email protected]</span></a></span></span></div>


Σχετικά άρθρα