Γιατί δεν πρέπει να δημιουργείς στους εφήβους ενοχές για τον αυνανισμό

<p style="text-align: justify;">Γράφει η June Morris σεξολόγος – Παιδαγωγός στο σύγγραμμά της Κουβεντιάζοντας για το σεξ με τα παιδιά της εφηβείας.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Θα πρέπει να ενθαρρύνω ή να αποθαρρύνω τα παιδιά μου να αυνανίζονται;</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Μάλλον δεν θα το μάθετε, αν συμβαίνει αυτό, επειδή οι περισσότεροι νέοι έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για δραστηριότητα αυστηρά προσωπική, και τα παιδιά σας είναι απίθανο να θέλουν να το συζητήσουν μαζί σας. Οπωσδήποτε, όμως, χρειάζεται να ξέρουν ότι ο αυνανι­σμός δεν κάνει κακό και δεν υπάρχει περίπτωση να πά- θουν τίποτα, όσο κι αν αυνανιστοΰν. Αν δεν αυνανίζο­νται, χρειάζεται να ξέρουν ότι κι αυτό είναι φυσιολογικό.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Αν στο παρελθόν αποθαρρύνατε τα παιδιά σας να αυνανίζονται, καλό είναι να επανορθώσετε λέγοντάς τους ξεκάθαρα ότι δεν κάνει κακό. Τα συναισθήματα ενοχής και άγχους των νέων -αγοριών και κοριτσιών- επειδή αυ­νανίζονται, μπορεί να οδηγήσουν, στο μέλλον, σε σεξου­αλικά προβλήματα.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Εξάλλου, οι έφηβοι που δεν βασανί­ζονται από συναισθήματα ενοχής για τον αυνανισμό, ίσως να έχουν μικρότερη ανάγκη ν’ αρχίσουν σεξουαλική δραστηριότητα σε πολύ νεαρή ηλικία.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Αν οι έφηβοί σας και εσείς δυσκολεύεστε να συζητή­σετε τέτοια θέματα, μια λύση είναι να τους προμηθεύσε­τε κατάλληλα βιβλία που θα τους βοηθήσουν. Όλοι οι νέοι είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους βιβλία και να καταφεύγουν σ’ αυτά για πληροφορίες, ακόμα και όταν νομίζουν ότι είναι άριστα ενημερωμένοι για όλα.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Θυμάρι για την ευγενική παραχώρηση του υλικού. </p>


Σχετικά άρθρα