Πως θα αντιμετωπίσετε την τριχόπτωση

<div>
<p><span style="font-size: small;">Γράφει ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος Χριστόφορος Τζερμιάς</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br /></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η τριχόπτωση έχει τεράστιες ψυχολογικές συνέπειες, μιας και τα αποτελέσματα της εστιάζουν στο τριχωτό της κεφαλής, σημείο που αποτελεί κέντρο αναφοράς, του εαυτού μας και της σύγχρονης αισθητικής αντίληψης για την εικόνα μας γενικότερα.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: small;">Αν εξαιρέσουμε τη φυσιολογική τριχόπτωση κατά την οποία καθημερινά χάνονται τρίχες λόγω της φυσικής ανανέωσης, σε παθολογικό επίπεδο η τριχόπτωση χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό τριχών που πέφτουν καθημερινά χωρίς στη συνέχεια να αντικαθίστανται από νέες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται σταδιακά αραίωση στο τριχωτό της κεφαλής, που ονομάζεται αλωπεκία.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Το πλήθος καθώς και η διαφορετικότητα των παραγόντων που προκαλούν την νόσο, καθιστούν πρόκληση τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία, η οποία χωρίς την κατάλληλη σταδιοποίηση αλλά και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής, δεν μπορεί να δώσει σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα.</span></p>
<h2><span style="font-size: small;">Τριχοσκόπηση</span></h2>
<p><span style="font-size: small;">Είναι πάντοτε το πρώτο απαραίτητο βήμα για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η διαδικασία της αραίωσης των τριχών είναι τόσο σταδιακή που δεν είναι συχνά ορατή από την αρχή ακόμα και το άτομο που επηρεάζεται από αυτή δεν τη προσέχει άμεσα.  Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να συγκρίνει το πώς αυτή πιθανόν εξελίσσεται, σταθεροποιείται ή αναστρέφεται.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Γίνεται αντιληπτό άρα ότι η λεπτομερής και εμπεριστατωμένη μελέτη του τριχωτού της κεφαλής πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας είναι επιτακτική.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η τριχοσκόπηση είναι η μέθοδος για τη διάγνωση των παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής, η δερματοσκόπηση των τριχών με τη χρήση χειροκίνητου δερματοσκοπίου ή βιντεομικροσκοπίου πολωμένου φωτός.  Η πλήρης καταγραφή της κατάστασης κάθε φορά των τριχοθυλακίων όσον αφορά τον αριθμό την ποιότητα και το πάχος των τριχών, ανά 3μηνο ή 6μηνο, είναι ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που συστήνεται, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφουμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό  της επιφανείας του τριχωτού της κεφαλής, πριν και μετά.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Σε κάθε τριχοσκόπηση καταγράφονται και μετρώνται τα εξής :</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">Ο αριθμός των υπαρχόντων τριχοθυλακίων.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Ο αντίστοιχος αριθμός τριχών.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Το πάχος της τρίχας.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Ο αριθμός των μονών τριχοθυλακίων.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;">Οι ψηφιακές εικόνες που προκύπτουν μαζί με την διάγνωση αποτελούν σημείο αναφοράς. Διατηρούνται στο αρχείο κάθε ενδιαφερόμενου και μας βοηθούν στην παρακολούθηση του ασθενούς αλλά και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων για την έκβαση του περιστατικού.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Μας δίνει την δυνατότητα: </span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">Να έχουμε σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση για το είδος της τριχόπτωσης.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Είναι άριστο κριτήριο για την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας της τριχόπτωσης.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Καθοριστική είναι η σημασία της τριχοσκόπησης στην παρακολούθηση της οποιασδήποτε θεραπείας για την τριχόπτωση στην πορεία του χρόνου.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια στη δότρια περιοχή, που μπορούν να μεταφερθούν σε περίπτωση μεταμόσχευση μαλλιών.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;">Ένας λεπτομερής ηλεκτρονικός φάκελος με όλες τις ψηφιακές δερματοσκοπίσεις του ασθενή αρχειοθετείται και είναι διαθέσιμος πάντα για τη σωστή και συνεχή παρακολούθηση της τριχόπτωσης και της θεραπείας της.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση έχει γίνει.</span></p>
<div><span style="font-size: small;"> Πηγή:  tzermias.gr</span></div>
</div>

Σχετικά άρθρα