Η γενική αναισθησία στην παιδική ηλικία έχει αρνητική επίδραση στην μνήμη;

<div><span style="font-size: small;"><strong><strong>Γράφει για το boro.gr ο παιδίατρος </strong>NΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ</strong></span>
<div><span style="font-size: small;">Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας </span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></strong></span></div>
<span style="font-size: small;"><strong><img src="/contentfiles/specialists/Voudouris.jpg" alt="" width="180" height="174" /><br class="Apple-interchange-newline" /> </strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span lang="EL" xml:lang="EL"> </span></strong><span lang="EL" xml:lang="EL">Σε πρωτοποριακή μελέτη που δημοσιεύτηκε από το τμήμα αναισθησίας και περιεγχειριτικής φροντίδας πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν Φρανσίσκο. Διαπίστωσαν ότι η αναισθησία στην πρώτη παιδική ηλικία εξασθενίζει την απόδοση σε εργασίες αναγνωρίσεις και μνήμης. Οι δομές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ανάμνηση που πλήττονται από την αναισθησία λόγω νευροεκφυλισμών.</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL"> Γενική αναισθησία πριν από την ηλικία του 1 έτους μπορεί να επηρεάσει την νοητική ικανότητα των παιδιών αργότερα στη ζωή τους.</span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL"> Μελετήθηκαν 28 παιδιά ηλικίας 5-11 ετών που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία πριν από την ηλικία του 1 έτους και συγκρίθηκαν με 28 παιδία ίδιας ηλικίας και φύλου που δεν είχαν υποβληθεί σε αναισθησία.</span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span lang="EL" xml:lang="EL"> Αξιολογήθηκαν σε τεστ μνήμης αναγνωρίσεις αντικειμένων και το</span> I<span lang="EL" xml:lang="EL">.</span>Q<span lang="EL" xml:lang="EL">. και η συμπεριφορά. Επίσης παράλληλα έλαβαν αναισθησία 33 ποντίκια 7 ημερών και συγκρίθηκαν με αντίστοιχα με εικονική αναισθησία. (αξιολογήθηκε η αναγνώριση της οσμής).</span></span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL"> Βρέθηκε ότι τα παιδία που ‘έλαβαν αναισθησία είχαν σημαντικές χαμηλότερες βαθμολογίες ανάμνησης και συνειρμικών πληροφοριών (περίπου 20% το λιγότερο).</span></div>
<div><span style="font-size: small;" lang="EL" xml:lang="EL"> Τα ευρήματα από αυτήν υποδηλώνουν ότι η γενική αναισθησία στην παιδικά ηλικία πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης και να εξετάζονται εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας.  </span></div>
<div> </div>

Σχετικά άρθρα