ΠΟΥ: Να απαγορευτεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε εσωτερικούς χώρους

<div>
<h1><span style="font-size: small;"><strong style="font-size: 10px;">Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε μία  έκθεση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στην οποία καλεί να υπάρξει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις συσκευές αυτές και το περιεχόμενό τους, καθώς και να επιβληθούν αυστηρές απαγορεύσεις στη χρήση τους σε κλειστούς χώρους, στη διαφήμισή τους, καθώς και στην πώλησή τους σε ανηλίκους.</strong></span></h1>
</div>
<div>
<div><span style="font-size: small;">Ο ΠΟΥ επιμένει ιδίως στην πρόταση να<strong> απαγορευθεί αυστηρά</strong> <strong>η πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων στους ανηλίκους </strong>και τονίζει ότι η χρήση τους εγείρει «σοβαρές απειλές» για την υγεία των εφήβων και των εμβρύων.</span></div>
<div><span style="font-size: small;">Η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ, σε μια έκθεσή της η οποία πρόκειται να συζητηθεί από τα κράτη-μέλη σε μια σύνοδο για αυτό το ζήτημα η οποία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Οκτώβριο στη Μόσχα, εξέφρασε εξάλλου την ανησυχία της για τη συγκέντρωση του ελέγχου της αγοράς των προϊόντων αυτών, οι πωλήσεις των οποίων έχουν <em><strong>ήδη αξία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων</strong></em><strong>, </strong>στα χέρια των πολυεθνικών του κλάδου της καπνοβιομηχανίας.</span></div>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
<div><span style="font-size: small;"> </span></div>
</div>


Σχετικά άρθρα