Όζοι θυρεοειδούς αδένα: Πότε υπάρχει κίνδυνος καρκίνου;

<div> </div>
<div><span style="font-size: small;">Γράφει ο Ανδρέας Μπακογιάννης – Χειρουργός / Χειρουργός Ήπατος</span><br />
<div>
<div>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Σήμερα είναι πολύ συχνή η περίπτωση ασθενών στους οποίους σε τυχαίο έλεγχο θυρεοειδούς ή μετά από υποψία του ιατρού και έλεγχο θυρεοειδούς, έγινε η διάγνωση ενός ή περισσότερων όζων στον θυρεοειδή αδένα, συνήθως με υπερηχογράφημα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Τι</strong><strong> είναι αυτό που ονομάζουμε όζος θυρεοειδούς?</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα είναι δυνατό να αντιπροσωπεύουν διάφορες καλοήθεις  οντότητες, αλλά και κακοήθεις: κυστικούς σχηματισμούς, αδενώματα, καρκινώματα και άλλα. Στην πλειονότητα τους οι όζοι του θυρεοειδούς είναι καλοήθεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή ή και ακόμη και στον ίδιο όζο του ασθενούς η καλοήθεια με την κακοήθεια, π.χ. ένας ασθενής να έχει καλοήθεις και κακοήθεις όζους ταυτόχρονα ή σε έναν ασθενή να υπάρχει μια “καλοήθης” κύστη η οποία σε ένα σημείο της έχει καρκίνο.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι όζοι είναι δυνατό να ψηλαφούνται, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται αντιληπτοί μόνο με το υπερηχογράφημα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι όζοι είναι δυνατό να είναι λειτουργικοί, δηλαδή να εκκρίνουν θυρεοειδικές ορμόνες. Όταν κάποιος όζος εκκρίνει ορμόνες είναι πιο σπάνιο να είναι καρκίνος.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Οι όζοι θυρεοειδούς είναι τέσσερις φορές πιο συχνοί στις γυναίκες και η συχνότητα αυξάνει με την ηλικία, με την έκθεση σε ραδιενεργό ακτινοβολία και με την μειωμένη πρόσληψη ιωδίου.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Είναι σαφές ότι οι ασθενείς με κακοήθεια θα πρέπει να χειρουργούνται, όπως επίσης και ασθενείς με αμφιβολία για κακοήθεια η οποία δεν μπορεί να διευκρινισθεί.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για την διάγνωση και έλεγχο του θυρεοειδούς αδένα και των παθήσεων του είναι:</strong></span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: small;">εξετάσεις αίματος(ορμόνες θυρεοειδούς, TSH, θυρεοσφαιρίνη, καλσιτονίνη, αντισώματα, κτλ)</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Βιοψία με λεπτή βελόνη (FNAB-Fine Needle Aspiration Biopsy)</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Αξονική τομογραφία</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Μαγνητική τομογραφία</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Εξετάσεις αίματος:</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Με τις εξετάσεις αίματος, ελέγχουμε την λειτουργία του θυρεοειδή αδένα ως σύνολο και ελέγχουμε για παθήσεις όπου έχουμε αυξημένο αριθμό αντισωμάτων όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto για παράδειγμα. Επίσης σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών ελέγχουμε και για ορμόνες οι αυξημένες τιμές των οποίων θέτουν υποψία για καρκίνωμα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Με το υπερηχογράφημα γίνεται απεικονιστικός έλεγχος του θυρεοειδούς. Ελέγχεται δηλαδή η δομή του. Εδώ αναγνωρίζονται οι όζοι καθώς και αλλοιώσεις στην αρχιτεκτονική του από άλλες ενδεχόμενες παθήσεις. Η μορφή ενός όζου στο υπερηχογράφημα μας δίνει στοιχεία σχετικά με την καλοήθεια ή κακοήθεια αυτού.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Με το σπινθηρογράφημα διευκρινίζουμε την λειτουργικότητα του θυρεοειδή σε κάθε τμήμα του και την λειτουργικότητα των όζων εάν υπάρχουν. Εξ αιτίας της χαμηλής διαγνωστικής του αξίας σχετικά με την κακοήθεια ή όχι ενός όζου, η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιείται σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων σήμερα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Βιοψία με λεπτή βελόνη (FNAB-Fine Needle Aspiration Biopsy)</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Με την FNA λαμβάνουμε υλικό με λεπτή βελόνα από τον θυρεοειδή ή τους όζους και το υλικό αυτό ελέγχεται στο μικροσκόπιο για να διευκρινιστεί εάν υπάρχει ή όχι κακοήθεια.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Τέσσερα είναι τα πιθανά αποτελέσματα από την FNA:</span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: small;">Θετικό για κακοήθεια-καρκίνο</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Καλόηθες δείγμα</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Δείγμα μη επαρκές για διάγνωση</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Δείγμα ύποπτο για καρκίνο</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: small;">Στην περίπτωση όπου υπάρχει θετικό αποτέλεσμα για κακοήθεια, δρομολογείται η περαιτέρω χειρουργική θεραπεία του ασθενούς.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Στην περίπτωση που το δείγμα είναι καλόηθες τότε ο ασθενής υποβάλλεται ξανά σε FNA σε έξι μήνες και εάν και τότε δεν υπάρχει καμία διαφορά, τότε ελέγχεται ο ασθενής μια φορά τον χρόνο. Εάν υπάρξει κάποια ανησυχητική για κακοήθεια αλλαγή, τότε δρομολογείται η περαιτέρω χειρουργική θεραπεία του ασθενούς.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Στην περίπτωση που το δείγμα είναι μη επαρκές για διάγνωση, κάτι το οποίο θα φανεί μετά την κυτταρολογική του εξέταση και ανάλυση, θα πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση μέχρις ότου υπάρξει ικανοποιητικό δείγμα.Εάν παρά τις επαναληπτικές λήψεις δειγμάτων δεν γίνει εφικτή  η λήψη ικανοποιητικού δείγματος, θα πρέπει να δρομολογηθεί χειρουργική αντιμετώπιση.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Στην περίπτωση που το δείγμα είναι ύποπτο για καρκίνο, αυτό σημαίνει ότι το δείγμα είναι επαρκές και η εξέταση έγινε σωστά, αλλά δεν είναι δυνατό να διευκρινιστεί από αυτή την εξέταση εάν υπάρχει κακοήθεια ή όχι, λόγω της φύσης της νόσου και τους περιορισμούς της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά ο ασθενής.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Σε περίπτωση πολλαπλών όζων είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν όλοι για κακοήθεια, αλλά μόνο οι πιο ύποπτοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπό συνθήκες είναι ασφαλέστερο να χειρουργείται ο ασθενής ώστε αποκλειστεί το ενδεχόμενο αδιάγνωστου καρκίνου. Χειρουργική θεραπεία επίσης συνίσταται και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μεν καλοήθη νόσο, αλλά δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα της προβλεπόμενης παρακολούθησης με εξετάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Τελικά σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χειρουργηθώ εάν έχω όζους στον θυρεοειδή?</strong></span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: small;">Όταν έχει προκύψει ότι πρόκειται για καρκίνο</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Όταν δεν μπορεί να αποκλειστεί ο καρκίνος.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Όταν δεν είναι δυνατό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα μετά από επανειλημμένες βιοψίες FNA</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Όταν οι όζοι είναι πολλαπλοί και δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν όλοι για αποκλεισμό κακοήθειας και ο ασθενής δεν μπορεί να ακολουθήσει τακτικό πρόγραμμα παρακολούθησης ακόμη και εάν το αποτέλεσμα της βιοψίας FNA μιλάει για καλοήθεια ενός όζου ο οποίος και εξετάστηκε.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Όταν οι όζοι δημιουργούν λειτουργικό πρόβλημα με τις ορμόνες που παράγουν</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Όταν οι όζοι δημιουργούν προβλήματα λόγω πίεσης που ασκούν σε γύρω ιστούς, π.χ τραχεία προκαλώντας δύσπνοια.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Γενικά όταν ο ασθενής δεν είναι δυνατό να παρακολουθηθεί συχνά με εξετάσεις και να επισκέπτεται τον ιατρό στα προβλεπόμενα διαστήματα.</span></li>
</ol>
<div><span style="font-size: small;">Πηγή: www.nowdoctor.gr </span></div>
</div>
</div>
</div>

Σχετικά άρθρα