Τι προλαμβάνει και τι δεν προλαμβάνει έναν παράνομο δεσμό; thumbnail
Αν έχετε ήδη αναμετωπίσει προσωπικά το πρόβλημα, βρί­σκεστε ουσιαστικά στο κατώφλι μιας εντελώς νέας φάσης της ζωής σας. Για να αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά οφέ­λη από την εμπειρία, πρέπει ν’ αποδεχθείτε όπ οας έχει αλλάξει -αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι είστε καλά. Η δοκιμασία μπορεί να σας οδηγήσει στην κατάκτηση ενός καινούργιου επιπέδου ωρίμανσης, μολονότι κανείς δεν Θα επεδίωκε μια τέτοια μέθοδο για να φτάσει σ’ αυτό το απο­τέλεσμα. Μην ξεχνάτε τη ρήση: «Ό,ττ δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς».

Τι προλαμβάνει και τι δεν προλαμβάνει έναν παράνομο δεσμό;

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΕΣΜΩΝ


Από τη συγγραφέα και ψυχοθεραπεύτρια Πέγκι Βον 


Αν έχετε ήδη αναμετωπίσει προσωπικά το πρόβλημα, βρί­σκεστε ουσιαστικά στο κατώφλι μιας εντελώς νέας φάσης της ζωής σας. Για να αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά οφέ­λη από την εμπειρία, πρέπει ν’ αποδεχθείτε όπ οας έχει αλλάξει -αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι είστε καλά. Η δοκιμασία μπορεί να σας οδηγήσει στην κατάκτηση ενός καινούργιου επιπέδου ωρίμανσης, μολονότι κανείς δεν Θα επεδίωκε μια τέτοια μέθοδο για να φτάσει σ’ αυτό το απο­τέλεσμα. Μην ξεχνάτε τη ρήση: «Ό,ττ δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς».


Αυτή η μεταμόρφωση θα σας επηρεάσει ποικίλοτρόπως, αλλά κυρίως θα σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσε­τε την οππκή σας για τον εαυτό σας και τη θέση σας στην κοινωνία. Όταν ανανήψετε από αυτήν τη δοκτμασία, θα μπορέσετε να ατενίσετε το μέλλον απαλλαγμένοι από τις πλανερές αντιλήψεις για την πρόληψη των παράνομων δεσμών. Αναλήψεις, τις οποίες μέχρι τώρα δεχόοαστε τυ­φλά κατ αδιαμαρτύρητα. Είτε με το ίδιο ταίρι, είτε με κά­ποιο άλλο, σας δίνεται τώρα η ευκαιρία να εξετάσετε με καθαρό μυαλό π διακυβεύεται και τι προϋποτίθεται σε μια μονογαμική σχέση. Οι συμβουλές που ακολουθούν θα ενισχύσουν πς γνώσεις που αποκτήσατε με σκληρό και δύσκολο τρόπο. Για όσους δεν έχουν υποβληθεί σ’ αυτήν τη δοκιμασία, θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο μέσο πρόλη­ψης του φαινομένου.


Τι προλαμβάνει τους παράνομους δεσμούς:


Η γνώση ότι κανείς δεν είναι απρόσβλητος στους πειρα­σμούς, η συζήτηση κατ η συμφωνία δέσμευσης στη μονο­γαμία, η τακπκή ανανέωση της αφοσίωσης, η εμπλοκή σε διαρκή και ειλικρινή επικοινωνία σε ό,π αφορά τη σχέση, και η αναγνώριση όπ το θέμα της μονογαμίας δεν μπορεί ποτέ να διευθετηθεί οριστικά.


Τι ΔΕΝ προλαμβάνει τους παράνομους δεσμούς:


Ο «έρωτας», η υπόσχεση αιώνιας πίστης, απειλές ή τελεσίγραφα, θρησκευτικές εντολές ή γονικές διαταγές, η από­κτηση περισσότερων παιδιών, η επ’ αυτοφόρω σύλληψη, η επανάληψη των γαμήλιων όρκων, η διάνθιση της σεξουα­λικής ζωής, η προσπάθεια να γίνουμε «τέλειοι», η απόπει­ρα εκπλήρωσης όλων των αναγκών του συντρόφου μας.


Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ


Αν θέλετε να προλάβετε την εκτροπή, πρέπει να έχετε συ­νειδητοποιήσει τα αίπα των παράνομων δεσμών. Οι πε­ρισσότεροι έχουμε την τάση να αποδίδουμε το παραστρά­τημα του συντρόφου μας στην αποτυχία μας να ικανο­ποιήσουμε πς ανάγκες του. Δυστυχώς, όταν το θεωρούμε απόρροια ανεκπλήρωτων επιθυμιών, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να επωμισθούμε εμείς την ευθύνη τυ­χόν εκτροπής -και να αναλάβουμε την υποχρέωση της αποτροπής της. Μολονόπ η πρόθεση ικανοποίησης των αναγκών του άλλου είναι σημανπκό στοιχείο μιας σωστής σχέσης, αυτή η προσπάθεια (εκ μέρους και των δύο) πρέ­πει να εκπορεύεται αβίαστα από το αίσθημα της αγάπης – όχι από τον φόβο όπ τυχόν αποτυχία θα ωθήσει το ταίρι μας στη σύναψη παράνομου δεσμού. Οι ανικανοποίητες ανάγκες είναι μια πρόχειρη και εύκολη δικαιολογία, αλλά δεν αποτελούν την πραγματτκή αιτία των παρεκτροπών.


Δεν υπάρχει ποτέ μόνο μια αιτία, αλλά πολλές. Συνή­θως είναι ο συνδυασμός τριών διαφορετικών δυνάμεων: δυνάμεις που ΩΘΟΥΝ τους ανθρώπους στο παραστράτη­μα, δυνάμεις που ΕΛΚΟΥΝ τους ανθρώπους στο παρα­στράτημα, και οι κοινωνικοί παράγοντες. (Οπως θα δούμε στη συνέχεια, οι ανεκπλήρωτες επτθυμίες συμπεριλαμβά- νονται στους παράγοντες που ωθούν στο παραστράτημα.)  1. Δυνάμεις που ωθούν στο παραστράτημα:


Η επιθυμία φυγής ή λύτρωσης από μια επώδυνη σχέ­ση, η ανία, η επιθυμία συμπλήρωσης κενών από την υπάρ- χουσα σχέση, η επιθυμία κολασμού του συντρόφου, η ανά­γκη να αποδείξουμε τη γοητεία ή την αξία μας, η επιθυμία έλξης της προσοχής ή εκπλήρωσης άλλων απωθημένων αναγκών.  1. Δυνάμεις που έλκουν το παραστράτημα:


Έλξη (σεξ, συντροφικότητα, θαυμασμός), εξουσία, και­νοτομία, συγκίνηση, κίνδυνος, πρόκληση, περιέργεια, διεύ­ρυνση της ατομικότητας, «έρωτας».  1. Κοινωνικοί παράγοντες:


 Η ισχυρή επιρροή των κοι­νωνικών παραγόντων, μολονότι έχουν ευρέως αγνοηθεί, διαμορφώνει την ικανότητά μας να ανακάμψουμε από την περιπέτεια του συντρόφου μας. Όσο ανπμετωπίζουμε τους παράνομους δεσμούς μόνο σε συνάρτηση με την προσωπι­κή αποτυχία και την ατομική ευθύνη, θα δυσκολευόμαστε να ξεπεράσουμε τα αισθήματα της οδύνης, της οργής, της μνησικακίας, της πικρίας ή της ενοχής. Με την υπογράμ­μιση της σημασίας των κοινωνικών παραγόντων δεν επι­διώκω να αποκλείσω την ατομική ευθύνη. Σκοπός μου εί­ναι να φέρω κάποια ισορροπία σπς αναλήψεις για τα αί­τια των ερωτικών παρεκτροπών και να υποδείξω τρόπους αποφυγής τους.

[fbcomments]
X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X