9 τρόποι να βοηθήσεις το παιδί σου στο διάβασμα

<h2 class="art-postheader" style="text-align: justify;"> </h2>
<div class="art-postcontent clearfix">
<div class="art-article">
<p style="text-align: justify;">Ένα θέμα συζήτησης των γονιών, από τη στιγμή που το παιδί τους ξεκινήσει την α’ δημοτικού, είναι πως θα το βοηθήσουν στη μελέτη. Η επιθυμία των περισσότερων γονέων είναι το παιδί να μάθει να μελετά μόνο του και συστηματικά.</p>
<p style="text-align: justify;">Να μην αμελεί τις εργασίες του και να αγαπά τη μάθηση. Ο κ. Στέλιος Μαντούδης (<a href="http://www.mandou.gr">www.mandou.gr</a>), Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής, τονίζει ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει το δικό του τρόπο μάθησης που πρέπει να γίνεται σεβαστός. Επομένως, οι γονείς δεν πρέπει να πιέζουν υπερβολικά το παιδί τους να μελετάει και να λαμβάνουν υπόψη τους πάντα τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του.</p>
<p style="text-align: justify;"><br /><strong>Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς:</strong><br />• Ενθαρρύνετε το παιδί σας βάζοντας του σταδιακά στόχους, έχοντας εντοπίσει τα θετικά αλλά και τα αδύνατα του σημεία<br />• Συζητήστε μαζί του και οργανώστε από κοινού ένα πρόγραμμα μελέτης που θα εξυπηρετεί εκείνο<br />• Από την πρώτη κιόλας τάξη του δημοτικού είναι σημαντικό το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι η μελέτη είναι δική του υποχρέωση και ωφελεί το ίδιο<br />• Αποφύγετε να συγκρίνετε το παιδί με κάποιο άλλο λέγοντας π.χ. ο Γιαννάκης είναι καλύτερος μαθητής από εσένα<br />• Ενισχύετε πάντα τις προσπάθειες του<br />• Εάν το παιδί σας έχει χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο προσπαθήστε να το βοηθήσετε περισσότερο και μη θυμώσετε μαζί του. Ο θυμός μπορεί να διαταράξει τη σχέση σας<br />• Μάθετε το να βάζει στόχους και να μελετά συστηματικά<br />• Δείξτε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του<br />• Ενισχύστε του το ενδιαφέρον για μάθηση χωρίς να του επιβάλλεστε<br /><br />Οι επιδόσεις ενός παιδιού στο σχολείο σχετίζονται, όχι απαραίτητα με τις ικανότητες του, αλλά με τα ερεθίσματα που δέχεται από τους γονείς, την ωριμότητα αλλά και τα κίνητρα του για μάθηση. Παρατηρήστε πως μαθαίνει το παιδί σας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του όταν κάθεται να διαβάσει. Εάν παρά τις προσπάθειες σας διαπιστώσετε ότι οι αποδόσεις του παιδιού δεν ανταποκρίνονται στις ικανότητες του, τότε είναι προτιμότερο να ζητήσετε τη βοήθεια ενός Ειδικού. Ο Ειδικός θα μπορέσει να εντοπίσει τις αδυναμίες του παιδιού και να καθοδηγήσει τους γονείς δίνοντας τους συμβουλές.</p>
</div>
</div>

Σχετικά άρθρα