Συνδυασμοί τροφών που προκαλούν αλλεργίες στο παιδί

<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><strong><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">Τα αλλεργικά νοσήματα συμπεριλαμβανομένου και του άσθματος έχουν αυξηθεί παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελούν τα συχνότερα χρόνια νοσήματα στα παιδιά. </span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">Ο όρος «</span><em style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">τροφική αλλεργία</em><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">» περιλαμβάνει τις τροφικές αντιδράσεις οι οποίες προκαλούνται μέσω ανοσολογικού μηχανισμού.  </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><strong><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>Η επιστημονική ομάδα του κυρίου </span><strong>Γιώργου Χρούσου,</strong><span> Καθηγητή  και Διευθυντή της Α' Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε.</span><br /><br /><a class="no-eff img-link lightbox" href="/uploads/2013/01/xroussos1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-10289" title="xroussos" src="/uploads/2013/01/xroussos1-150×150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br /><br /><strong>Γιώργος Χρούσος,</strong><span> Καθηγητής Παιδιατρικής</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">Ο <em>επιπολασμός</em> της τροφικής αλλεργίας είναι υψηλότερος στα παιδιά παρά στους ενήλικες. Αναφέρεται ότι αντιστοιχεί στο ποσοστό του 5- 8% στις ηλικίες 0-3 χρονών και 3-4% περίπου στον γενικό πληθυσμό, ενώ το ποσοστό ατόμων που αυτοχαρακτηρίζονται αλλεργικά σε ένα η περισ­σότερα είδη τροφής μπορεί να φτάνει το 15-35%. Η τροφική αλλεργία αποτελεί επίκαιρο θέμα επι­στημονικών ερευνών κατά την τελευταία δεκαετία. Οι συχνότερες αλλεργίες, κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής, είναι η αλλεργία στο γάλα της αγελάδας, στο αυγό και στους ξηρούς καρπούς. Το ψάρι και ο αρακάς, επίσης, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα αίτια αλλεργίας αλλά σπανιότερα. Τα άτομα που παρουσιάζουν τροφική αλλεργία σε ποσοστό άνω του 90% εμφανίζουν αλλεργία στο αυγό, στο γάλα, το ψάρι, τη σόγια, τα οστρακοειδή, τις α­ραχίδες (φυστίκι αράπικο), αλλά και τους άλλους ξηρούς καρπούς των δένδρων και το σιτάρι.</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">Οι </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>μηχανισμοί</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> μέσω των οποίων προκαλείται τροφική αντίδραση είναι πολλοί, εν μέρει άγνωστοι, ή και δύσκολα να αποσαφηνισθούν. Οι τροφικές αντιδράσεις διαχωρίζονται σε μη αλλεργικές και αλλεργικές. Η κληρονομική οικογενειακή προδιά­θεση του ατόμου και προκλητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην έκφραση της νόσου. Από τις </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>μη αλλεργικές τροφι­κές αντιδράσεις</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> οι πλέον γνωστές είναι εκείνες που οφείλονται σε έλλειψη ενζύμων, όπως η δυσανεξία στην λακτόζη από έλλειψη λακτάσης, ή αντιδράσεις σε βιολογικές αμίνες, όπως π.χ. στην Ισταμίνη. Η </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>τροφική αΧλεργία</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> περιλαμβάνει όλες τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας που έχουν ανοσολογική προέλευ­ση. Οι τροφικές αλλεργίες διαχωρίζονται στις </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">IgE </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">και στις μη</span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">-IgE </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">μεσολαβούμενες αντιδράσεις. Οι πιο γνωστές και εκείνες που έχουν καλύτερα διερευ- νηθεί, είναι αυτές που βασίζονται στην σύνδεση αντισωμάτων ειδικής ανοσοσφαιρίνης Ε </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">(IgE) </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">με το </span></span></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">αντιγόνο της τροφής (η αμέσου τύπου) και βραδέος τύπου. Η σύγχρονη αναθεωρημένη διάκριση των αντιδράσεων υπερευαισθητοποίησης αποτελεί σημαντικό σταθμό εξέλιξης της αλλεργιολογίας. Αφορά σε μηχανισμούς της αλλεργικής φλεγμο­νής, </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">Th1/Th2 </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">και άλλων τύπων ανοσοαπάντησης, ανάλογα με την παραγωγή κυτταροκινών από τα Τ-κύτταρα. Οι ατοπικές νόσοι χαρακτηρίζονται από </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">Th2 </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">κύτταροκινική παθολογία, με έμφαση εν μέρει στην υπόθεση της δυσλειτουργίας ενεργοποίησης των Τ- ρυθμιστικών κυττάρωνγια την εκδήλωση των διαφόρων τύπων αλλεργίας συμπεριλαμβανομένης και της τροφικής αλλεργίας. Επέκταση των γνώσε­ων και κατανόηση των μηχανισμών της αλλεργικής φλεγμονής θα βοηθήσει ώστε να βελτιωθεί τόσο η διάγνωση, όσο και η αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων προς όφελος των ασθενών.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span><strong>Όλες οι τροφές που περιέχουν πρωτεΐνες, εν­δέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις</strong>.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>Η τροφική αλλεργία συνήθως αφορά αντιδράσεις σε ένα ή δυο είδη τροφών και σπανιότερα σε τρία ή περισσότερα είδη.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">Οι </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>διασταυρούμενες αλλεργίες</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> παρατηρούνται σε ασθενείς με αλλεργία π.χ. στην γύρη φυτών οι οποίοι παρουσιάζουν αλλεργικά συμπτώματα κατά την βρώση ωμών φρούτων, λαχανικών. Οι εκδηλώσεις αυτές οφείλονται σε </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">lgE</span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">-μεσολαβούμενη αλλεργική αντίδραση. Εμφανίζονται συνήθως μετά την ηλι­κία των 3-4 ετών, αλλά συνηθέστερα υποχωρούν</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>κατά την διάρκεια της πρώτης σχολικής ηλικίας. Εξαίρεση, αποτελούν οι αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς και τα θαλασσινά, οι οποίες δυνατόν να επιμένουν μέχρι την ενήλικη ζωή.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span><strong>Διασταυρούμενες αλλεργικές αντιδράσεις πα­ρατηρούνται ως ακολούθως:</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><strong>Φυσικό λάτεξ </strong></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">(Natural latex rubber) </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">με: κάστανο, </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">avocado, </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">ακτινίδιο, σέλινο, μπανάνα κ.λπ.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span><strong>Γύρη λεύκας </strong>με: μήλο, αχλάδι, βερίκοκο, ακτινίδιο, κεράσι κ.λπ.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><strong>Ξηροί καρποί δένδρων με: </strong></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">γύρη δένδρων </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><strong>Ακάρι της σκόνης με </strong></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">(House dust mite): </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">σαλιγκάρια </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><strong>Αυγό </strong></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">με: Ασπράδι, κρόκο, λυσοζύμη, ωοαλβουμίνη </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">(ovalbumin), ovomucoid, </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">αναπνεόμενα αλλεργιογόνα από διάφορα πουλιά </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><strong>Μήλα </strong></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">με: πατάτες, καρότα, γύρη λεύκας </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><strong>Αρακάς </strong></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">με: Καρπούς σόγιας, φασόλια, αραχίδες, φακές, μάραθο</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span><strong>Ροδάκινο </strong>με: Βερίκοκο, δαμάσκηνο, μπανάνα <strong>Καρότα </strong>με: Σέλινο, γλυκάνισο, μήλα, πατάτες, σίκαλη, σιτάρι, ανανά, γύρη λεύκας <strong>Σκόρδο </strong>με: Κρεμμύδι, σπαράγγι <strong>Σιτάρι </strong>με: Αλεύρι, σίκαλη, βρώμη, κουάκερ, καλα­μπόκι, ρύζι, γύρη αγρωστωδών <strong>Μέλι: </strong>ΠΡΟΣΟΧΗ! Μόλυνση με γύρη,</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>Να σημειωθεί ότι πρέπει να εστιάσουμε την προ­σοχή μας στο μέλι, διότι ενδέχεται να περιέχει και διάφορα αεροαλλεργιογόνα</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span><strong>Συμπτώματα και κλινικά ευρήματα</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">Στα αλλεργικά νοσήματα περιλαμβάνονται συ­μπτώματα μέσω </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="en-US">IgE-mediated </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR">ανοσοαπάντησης, </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>Άμεσης υπερευαισθησίας</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> ή </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>Οξείας Φάσης</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> της αλλεργικής αντίδρασης, </span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"><em>Βραδείας</em></span></span><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span lang="el-GR"> υπερευαισθη­σίας, ή μικτής που δυνατόν να εκδηλώνονται με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα: όπως π.χ. άσθμα, από το δέρμα: όπως π.χ. κνησμός, κνιδωτικό εξάνθημα, έκζεμα, συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα: όπως π.χ. έμετοι, διαρρο- ϊκές κενώσεις, κολικοί, κοιλιακό άλγος, αιματηρές κενώσεις, κ.λπ, συμπτώματα από τους οφθαλμούς και το κυκλοφορικό.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>Στις αντιδράσεις βραδείας υπερευαισθησίας ανή­κουν γενικά το χρόνιο άσθμα, έκζεμα, επιδείνωση εκζέματος, συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, καθώς και καθυστέρηση ανάπτυξης (ύ­φους και βάρους), που μπορούν να παρατηρούνται ιδιαίτερα συχνά. Θεωρείται όμως σημαντικό ότι για το έκζεμα δεν ευθύνεται πάντα η τροφική αλλερ-</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"> </p>
<p lang="el-GR"> </p>
<p lang="el-GR"> </p>

Σχετικά άρθρα