Πώς η ανατροφή σου επηρεάζει τον τρόπο που κάνεις σεξ

<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><strong><span style="font-size: small;">Αυστηρή ανατροφή</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="font-size: small;">Οι εμπειρίες ενός παιδιού από τη στάση της γονεϊκής οικογένειας για τη σεξου­αλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύ πιθανό να ασκήσουν βαθιά επίδραση στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξή του. Τέτοιες εμπειρίες μπορεί να εκφράζονται ανοικτά στη συμπεριφορά ή να είναι συγκαλυμμένες. Για παράδειγ­μα, σε μερικές οικογένειες <strong>το σεξ θεωρείται κακό και επικίνδυνο πράγμα, που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία</strong>. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι παρόμοιες απόψεις και πεποιθήσεις μπο­ρεί να συμβάλουν στην εμφάνιση μιας σεξουαλικής δυσλειτουργίας, αν παραμείνουν αναλλοίωτες και δεν μεταβληθούν με το πέρασμα του χρόνου.</span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις</span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="font-size: small;">Το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις σχέσεις των γονιών τους και την ποιότητα της σχέσης τους με αυτούς, είναι επίσης πολύ πιθανό να προσδιορίσει ορισμένες ευαισθησίες, που ενδεχομένως θα επηρεάσουν αργότερα τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τη σεξουαλική τους ζωή. €άν οι σχέσεις των γονιών χαρακτηρίζονται από προστριβές και απουσία συναισθηματικής και σωματικής επαφής, είναι πολύ πιθανό το παιδί να εισπράξει ένα παρόμοιο πρότυπο διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων. Παρομοίως, αν οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του χαρακτηρίζονται από απουσία ασφάλειας και συναισθηματικής επαφής, μπορεί αργότερα το παιδί να εμφανίσει δυσκολίες στην εγκατάσταση μιας στενής διαπρο­σωπικής σχέσης. Οι πιθανές επιπτώσεις των διαταραγμένων γονεϊκών σχέσεων στη σεξουαλική συμπεριφορά των παιδιών αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία, </span><span style="font-size: small;">ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που να υποστηρίζουν αυτή την κλινική εντύπωση. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μερικές αναδρομικές μελέτες, με ασθε­νείς όμως ενδείξεις, που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. </span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><strong><span style="font-size: small;">Ανεπαρκής και εσφαλμένη σεξουαλική πληροφόρηση </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Παρόλο που δεν υπάρχουν σχετικές ερευνητικές μελέτες, η κλινική εντύπωση είναι ότι οι λαθεμένες αντιλήψεις γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία αποτελούν σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση σεξουαλικών δυσλειτουρ­γιών. Για πολλά άτομα, οι σεξουαλικές πληροφορίες προέρχονται από «χυδαία» σεξουαλικού περιεχομένου ανέκδοτα, που βασίζονται στην υπερβολή και την ανα­κρίβεια και τα οποία άκουσαν στην εφηβική τους ηλικία, ή από πληροφορίες από άλλα παιδιά της ηλικίας τους, που όμως και αυτά ήταν πλημμελώς ενημερωμένα.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Αυτή η ανεπαρκής πληροφόρηση, μαζί με την τάση να λέγονται υπερβολές σχετι­κά με τη σεξουαλική λειτουργία, θεωρούνται οι πηγές αρκετών λαθεμένων αντιλή<span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>ψεων γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία. </span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"><span>Κείμενο του <strong>Καθηγητή Ψυχιατρικής Νίκου Βαιδάκη. </strong></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR">Απόσπασμα από το βιβλίο Η σεξουαλικότητα του Ανθρώπου – Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα </p>
<p style="text-align: justify;" lang="el-GR"> </p>

Σχετικά άρθρα