Ενοποιημένο Inbox στην εφαρμογή Gmail και φωτογραφίες/videos από το Google+ στο Drive

Η Google προχώρησε σε δύο σημαντικές αναβαθμίσεις για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης στις υπηρεσίες Google Drive και Gmail, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις φωτογραφίες και την οργάνωση των διάφορων (και διαφορετικών) λογαριασμών email του χρήστη.

Ξεκινώντας από το Google Drive, οι χρήστες θα παρατηρήσουν σταδιακά την προσθήκη της κατηγορίας Google Photos, απ’ όπου θα μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται άμεσα τις φωτογραφίες που σχετίζονται με κάποιον λογαριασμό στο Google+ (είτε uploads, είτε λήψεις από συσκευές Android κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο Google+ για να δεις τις φωτογραφίες, αλλά η επιλογή θα προσφέρεται κανονικά όπως σήμερα.

Στην εφαρμογή Gmail, οι χρήστες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλα τα emails που έρχονται στους διάφορους λογαριασμούς email που διατηρούν σε Gmail, Outlook, Yahoo ή/και άλλους IMAP/POP λογαριασμούς, σε ένα ενοποιημένο Inbox. Επίσης, αναβαθμίστηκε η λειτουργία auto-complete για εύκολη εύρεση παλαιότερων email και προστέθηκε επιλογή άμεσης αποθήκευσης επισυναπτώμενων αρχείων στο Drive με ένα κλικ.

[1, 2]

Σχετικά άρθρα