Οικονομικά

Πόσο οικονόμα είσαι; Κάνε το τεστ και μάθε!

Ξέρετε να διαχειρίζεστε σωστά τα χρήματά σας; Πριν βιαστείτε να απαντήσετε, πρέπει να μάθετε πως οι άνθρωποι που χειρίζονται σωστά τα οικονομικά τους είναι αυτοί που ενσωματώνουν στη διαδικασία αυτή τακτικές των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάντε το παρακάτω τεστ και διαπιστώστε αν είστε στα οικονομικά τόσο καλή όσο νομίζετε!
1.Μία φίλη σας δεν αντέχει οικονομικά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο τοις μετρητοίς. Η καλύτερη επιλογή για εκείνη είναι:

Α. Να πάρει ένα τριετές δάνειο

Β. Να πάρει ένα πενταετές δάνειο

Γ. Να πάρει χρήματα από τις αποταμιεύσεις της για το δάνειο του σπιτιού της

Δ. Να πάρει ένα αυτοκίνητο με leasing

2. Πότε είναι καλύτερο να πάρει κανείς τα λεφτά από την ασφάλειά του;

Α. Όταν θα είναι 60 ετών

Β. Μόλις γίνει 55

Γ. Όταν μείνει άνεργος

Δ. Ποτέ

3. Ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για μία διετή επένδυση 1000 ευρώ είναι:

Α. Η αξία της αυξάνεται 100% τον πρώτο χρόνο, μετά μειώνεται στο 50% τον δεύτερο χρόνο

Β. Η αξία της αυξάνεται 10% τον πρώτο χρόνο και παραμένει το ίδιο και για τον δεύτερο χρόνο

Γ. Η αξία της αυξάνεται 5% κάθε χρόνο

Δ. Η αξία της μειώνεται 50% τον πρώτο χρόνο και αυξάνεται 120% τον δεύτερο χρόνο

4. Έχετε το δικαίωμα να κατοχυρώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 62 σας, αλλά έχετε όφελος για κάθε παραπάνω μήνα που θα δουλέψετε μέχρι τα 70 σας. Αν είστε σήμερα 62 κα αναβάλετε τις την συνταξιοδότησή σας για 8 χρόνια, πόσο μεγαλύτερη θα είναι η σύνταξή σας;

Α. 36%

Β. 56%

Γ. 76%

Δ.100%

5.Ποιο από τα παρακάτω δεν αναφέρεται στα πιστωτικά γραφεία;

Α. Το ιστορικό της πιστωτικής σας κάρτας

Β. Η χρήση της χρεωστικής σας κάρτας

Γ. Τα φοιτητικά σας δάνεια

Δ. Οι πληρωμές της υποθήκης σας

Σωστές απαντήσεις: 1.Α, 2.Δ, 3.Γ, 4.

Αποτελέσματα:

Περισσότερα Α: Περάσατε το τεστ! Είναι σίγουρο πως γνωρίζετε τι να κάνετε τα χρήματά σας!

Περισσότερα Β: Έχετε σημαντικές γνώσεις στα οικονομικά! Συνεχίστε να τις επεκτείνετε,  θα σας  βγει σε καλό!

Περισσότερα Γ και Δ: Το οικονομικό σας IQ είναι αυτό του μέσου όρου. Μάλλον ήρθε η ώρα να το ενισχύσετε γιατί διακυβεύεται η οικονομική σας ασφάλεια.

Νέο επίδομα για 400.000 οικογένειες

Με καθυστέρηση έξι μηνών αναμένεται να ξεκινήσει από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, που αφορά περίπου 400.000 δικαιούχους. Η Real news αποκάλυψε το πλήρες περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων σε 10 άρθρα.

Η μικρή οικονομική ενίσχυση του επιδόματος των 40 ευρώ τον μήνα ανά παιδί θα καταβάλλεται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, κλιμακωτά και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Το επίδομα για πρώτη φορά θα καταβληθεί και σε οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά. Η υποβολή των δηλώσεων λήψης του επιδόματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Μαΐου.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να ξέρουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται κι από ένα καινούργιο έγγραφο, το Α21, το οποίο θα συμπληρώνουν με τα στοιχεία των παιδιών τους. Στη συνέχεια θα γίνεται εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ στον ΟΓΑ και ο οργανισμός με τη σειρά του θα πιστώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η απόφαση που παρουσίασε η Real news προβλέπει:

• Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

• Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

• Το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Προϋποθέσεις

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος συμπληρώνει και συνυποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 – αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων και το υποβάλλει μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης Α21.

• Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δικαιολογητικά 

Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ, στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και σε υπαλλήλους του δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:

• Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

• Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.

• Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

Αναστολή καταβολής επιδομάτων

• Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό.

• Εάν περιέλθουν στον ΟΓΑ στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα.

Πηγή: real.gr

Ποιες παγίδες κρύβουν φέτος οι φορολογικές δηλώσεις;

Σε 9 ημέρες από σήμερα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Από τις 20 Μαΐου περισσότεροι από 5,5 εκατ. φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 και να γνωρίζουν σύντομα τι φόρο θα κληθούν να καταβάλουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΓΓΠΣ, ρυθμίζονται οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για την απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς το νέο βασικό έντυπο της εφορίας (Ε1) έχει αρκετές αλλαγές, οι οποίες εκτείνονται από την υποχρέωση αναγραφής του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι τα επιδόματα για τα προστατευόμενα τέκνα και τους τόκους των καταθέσεων.

Για παράδειγμα, ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων των φορολογούμενων, καθώς από τα στοιχεία αυτά θα καθοριστεί και το ποιος δικαιούται και ποιος όχι το επίδομα τέκνων που αντικατέστησε το πρόσθετο αφορολόγητο όριο.

Από φέτος καταργήθηκε το πρόσθετο αφορολόγητο όριο για τα προστατευόμενα τέκνα και στη θέση του θεσπίστηκε ένα ειδικό επίδομα, το οποίο θα καταβάλλεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα κυμαίνεται από 13,3 έως και 40 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ για τις οικογένειες με τρία παιδιά ή περισσότερα θα καταβάλλεται πρόσθετο επίδομα 500 ευρώ για κάθε παιδί εφόσον το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 45.000 ευρώ.

Το επίδομα θα καταβληθεί από τον ΟΓΑ με βάση τα εισοδήματα του 2012, τα οποία θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι στη φετινή φορολογική δήλωση.

Υποχρεωτικά οι τόκοι καταθέσεων 

Εξάλλου, για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι καλούνται υποχρεωτικά να δηλώσουν τους τόκους των καταθέσεων αλλά και όλα τα εισοδήματά τους, από όπου και αν προέρχονται και ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογηθεί ή αν έχουν τύχει απαλλαγής.

Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για όλα τους τα ακίνητα ώστε να μπορεί το υπουργείο Οικονομικών να υπολογίζει μέσω της ΔΕΗ και όχι από το Ε9 τους φόρους ακινήτων.

Τα προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει επίσης να δηλώσουν το ΑΜΚΑ τους για να ελέγχεται εάν εισπράττουν από κάπου εισόδημα.

Όσοι αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, αλλά θεωρούνται μισθωτοί (είτε γιατί έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος) πρέπει να το δηλώσουν για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 και όχι 650 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι άνω των 62 ετών που ασκούν εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1950 απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Για να τύχουν όμως της απαλλαγής αυτής πρέπει να το δηλώσουν στον κωδικό 27 του πίνακα 2.

Οι κρίσιμοι κωδικοί στη δήλωση 

Στον πίνακα 4Ε προστέθηκε ο κωδικός 177 τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια κατοικιών, η επιφάνεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά, για να πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο 3%.

Στον πίνακα 5 όπου αναγράφονται τα τεκμήρια έχουν προστεθεί δύο κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν υποχρεωτικά τους αριθμούς παροχής της πρώτης δευτερεύουσας (κωδ. 205) και της δεύτερης δευτερεύουσας κατοικίας τους (κωδ. 206).

Στον πίνακα 8 προστίθενται οι κωδικοί 333 και 334. Εκεί θα δηλώσουμε το ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Θα τον συμπληρώσουν κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν παρακράτηση του φόρου κατά τη διάρκεια του 2012 μέσω του μισθού ή της σύνταξης.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των προστατευόμενων τέκνων τους (στον πίνακα 9).
Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις είναι η υποχρέωση αναγραφής του συνόλου των εισοδημάτων, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη φορολογηθεί.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, οι υπεραξίες ακινήτων, οι κάθε είδους παροχές κ.ά. Τα ποσά αυτά θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενοι και θα υπολογιστεί και γι' αυτά εισφορά αλληλεγγύης (1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος). Τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 659-660 της δήλωσης.

Γλίτωσαν οι 18άρηδες

Το υπουργείο Οικονομικών, πάντως, πήρε πίσω τη διάταξη του προηγούμενου φορολογικού νομοσχεδίου, η οποία υποχρέωνε τους 18άρηδες να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν μόνο όσοι διαθέτουν εισοδήματα από εργασία. Οι 18άρηδες θα υποχρεωθούν μόνο να λάβουν από την εφορία Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων τους, εφόσον πρόκειται για προστατευόμενο μέλος τους.

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (www.gsis.gr) είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους πλην των συνταξιούχων, οι οποίοι μπορούν να την υποβάλουν και χειρόγραφα. Η προθεσμία για την υποβολή εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Επιστροφές-εξπρές

Πάντως -σε περίπτωση επιστροφής φόρων- οι διαδικασίες θα είναι ταχύτατες. Αν και η επιστροφή φόρου εισοδήματος αποτελεί πλέον ανάμνηση για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, τυχόν δικαιούχοι θα λαμβάνουν εντός 15 ημερών τον φόρο που δικαιούνται, όπως ορίζει πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγκύκλιος αφορά κάθε είδους φορολογία, όπως είναι ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και οι φόροι κεφαλαίου (κληρονομιάς, μεταβίβασης κ.ά.).

Ειδικά για τον φόρο εισοδήματος, προβλέπεται ότι για όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. επιστρεφόμενο ποσό κάτω των 1.500 ευρώ) η εφορία προχωρά, κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων, στους απαραίτητους συμψηφισμούς και επιστρέφει στους δικαιούχος το τυχόν εναπομένον ποσό εντός 15 ημερών από την εκκαθάριση.

Νέες μεγάλες αυξήσεις της ΔΕΗ από 1η Ιουλίου;

Μεγάλες αυξήσεις έρχονται από την 1η Ιουλίου στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, λόγω των αυξήσεων που αναμένεται να επιβληθούν στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, πρώην τέλος ΑΠΕ…
Σύμφωνα με εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) -θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ-, τριπλασιάζεται το ΕΤΜΕΑΡ, προκειμένου να καλυφθεί το μεγάλο έλλειμμα στο λογαριασμό του, από τον οποίο πληρώνονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, ο ΛΑΓΗΕ ζητεί να αυξηθεί το εν λόγω τέλος από 9,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh=1.000kWh) που ισχύει σήμερα, στα 27,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Σημειώνεται ότι το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ ανέρχεται σήμερα σε 317 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να φτάσει, το Δεκέμβριο του 2014, στο 1,471 δισ. ευρώ, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.
Χαρακτηριστικά, ο ΛΑΓΗΕ στο μηνιαίο δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που δημοσιεύει, υπογραμμίζει: «Η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ, που θα πρέπει να καταβάλουν οι καταναλωτές από 1/7/13 μέχρι 31/12/14, για μηδενισμό του ελλείμματος στο τέλος της περιόδου, με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, είναι περίπου 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα (περίπου τριπλάσιο του ισχύοντος), εφόσον δεν υπάρξουν άλλες ρυθμίσεις για μείωση του ελλείμματος.
Το μέγεθος αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, εφόσον οι απαιτήσεις πληρωμών προς παραγωγούς ΑΠΕ μεταβάλλονται συγκριτικά με τις προβλέψεις ή εξευρίσκονται πρόσθετοι πόροι του λογαριασμού».
Σύμφωνα με υπολογισμούς, για τετραμηνιαία κατανάλωση 2.000 κιλοβατωρών, που είναι η μέση οικιακή κατανάλωση, το νοικοκυριό, από 18,6 ευρώ που πληρώνει σήμερα, θα κληθεί να πληρώσει 54,6 ευρώ για την ίδια κατανάλωση, δηλαδή 36 ευρώ παραπάνω.
Εάν τελικά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υιοθετήσει το αίτημα του ΛΑΓΗΕ, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού θα αυξηθούν σημαντικά από την 1η Ιουλίου, καθώς αναμένεται και η τρίτη φάση αναπροσαρμογής των τιμών ρεύματος, με βάση το τρίτο μνημόνιο. Μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας, είναι οι αυξήσεις στις τιμές ρεύματος να επιβληθούν σε τρεις δόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2013: Η πρώτη από 1/1, η δεύτερη από 1/5 και η τρίτη από 1/7/2013.
Απελευθέρωση
Από την 1η Ιουλίου, απελευθερώνονται πλήρως και τα τιμολόγια ρεύματος στη Χαμηλή Τάση, καθώς στη Μέση και Υψηλή Τάση έχουν ήδη απελευθερωθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, από την 1η Ιουλίου, η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει πλέον στη διαμόρφωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, και η ΡΑΕ θα είναι ο μόνος ρυθμιστής.
Πηγή www.enikos.gr

Πώς θα υπολογίσω το δώρο του Πάσχα;

Από την Μ. Τρίτη θα καταβληθεί το δώρο Πάσχα 2013 στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, όπως έχει ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ. Τη Μ.Πέμπτη θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα των μακροχρόνια ανέργων που καταβάλλονται κανονικά έως και τις 6 Μαΐου 2013.
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τη Μ. Τετάρτη. Διευκρινίσεις για το δώρο Πάσχα, τους χρόνους που συνυπολογίζονται και μη, παρέχονται απο το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.  
Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα ;
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα ;
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα;
• Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
• Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
• Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
• Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα ;
• Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
• Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)
• Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ' αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Υπολογισμός του Δώρου ;
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Nέα ρύθμιση "ομπρέλα" για τους δανειολήπτες!

Με ρύθμιση- «ομπρέλα» που αφορά περισσότερους από 200.000 ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών, οι οποίοι δεν δανείστηκαν αλόγιστα, έχει μειωθεί το εισόδημα τους από το 2010 και εντεύθεν, πληρώνουν παρά τις μειώσεις τις δόσεις των ενυπόθηκων δανείων τους, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσπαθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να ελαφρύνει τη θέση τους.
Τις σχετικές ρυθμίσεις, παρουσίασαν το μεσημέρι της Τρίτης οι κκ. Κωστής Χατζηδάκηςκαι Θανάσης Σκορδάς, υπουργός και υφυπουργός Ανάπτυξης αντίστοιχα, ύστερα από συμφωνία με την τρόικα – στη διάρκεια των επόμενων ημερών πρόκειται να πάρει την άγουσα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κι ως το τέλος του Μαΐου να κατατεθεί στη Βουλή.

Ποιους αφορά η ρύθμιση
1. Μισθωτούς και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
2. Όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας.
3. Ανέργους.
Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου του 2010.  Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία το εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 30.000 ευρώ.
Ποια δάνεια υπάγονται

Υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.
Προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (μαζί με την αξία της ενυπόθηκης κατοικίας).
2. Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.
3. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Διευκολύνσεις

1. Περίοδος χάριτος 48 μηνών.
2. Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού.
3. Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) του εισοδήματος.
4. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ' ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.
– Για τα εισοδήματα μέχρι 15.000 ευρώ
Για τα ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.
– Για τους ανέργους
Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στον νόμο Κατσέλη και την πρόθεσή της για βελτίωση και του πλαισίου που αφορά στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
Πηγή: tovima.gr

Νέο σχέδιο ανάσα για τα στεγαστικά δάνεια;

Σειρά ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, προωθεί η κυβέρνηση, ενώ σχεδιάζει την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νόμου (3869/2010).
Όπως προκύπτει από απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ιορδάνη Τζαμτζή και ακόμη 11 βουλευτών, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 246/Α/18.12.2012) προβλέπεται η παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, ενώ η πλήρης νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.
Στο έγγραφο, αναφέρεται ακόμη ότι ο νόμος 3869/2010 κρίνεται απαραίτητο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός, καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα οδηγεί σε ομηρία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου και με τον τρόπο αυτόν καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητά η κυβέρνηση, θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% +1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι η πλήρης ομοφωνία (100%) που απαιτείτο μέχρι σήμερα και θα προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις, εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος.
Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο, αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης.

Επισημαίνεται ταυτοχρόνως ότι στο πεδίο εφαρμογής του ν.3869/2010 υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.
«Το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, εστιάζει στην προστασία όλων εκείνων οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν υποστεί μεγάλη μείωση εισοδημάτων, αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με μεγάλη δυσκολία και θέλουν να παραμείνουν συνεπείς», τονίζεται επίσης.
Σύμφωνα με το έγγραφο, το πρόγραμμα διευκόλυνσης αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ προερχόμενο από μείωση του εισοδήματός τους κατά 35% από 01/01/2010.
Επιπλέον, αφορά άνεργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή /και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνους.
Βάσει του σχεδίου της κυβέρνησης η μηνιαία καταβολή δεν θα υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση μηδενικών εισοδημάτων προβλέπεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.
Παράλληλα, προβλέπεται η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε, κατά την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος «Τειρεσίας», να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το συνολικό προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παγώνουν οι δόσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Νέα ρύθμιση για τις οφειλές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στις τράπεζες έχει στα σκαριά το οικονομικό επιτελεί της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αθανάσιου Σκορδά, στην τηλεόραση της ΝΕΤ στο επίκεντρο της ρύθμισης βρίσκεται το πάγωμα των δόσεων και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των χρεών.
Η ρύθμιση αναμένεται να είναι έτοιμη και να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες και το boro.gr με την επιφύλαξη κάθε πιθανής αλλαγής σας παρουσιάζει τα βασικά σημεία των αλλαγών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
-Ποιους αφορά η ρύθμιση;
Η προωθούμενη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί κατά 32% από την 1/1/2010. Στο πλαίσιο αυτό θα ενταχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των δανειοληπτών σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ρύθμισης θα ενταχθούν χωρίς περιορισμούς, άνεργοι, πολύτεκνοι και χρόνια πάσχοντες.
-Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή;
Προβλέπεται καταρχάς το «πάγωμα» της δανειακής δόσης για τέσσερα χρόνια. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα μπορούν, επίσης, να καταβάλουν μόνο τη δόση των τόκων με επιτόκιο 1,5%, χωρίς το ποσό αυτό να υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος του δανειολήπτη. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί η συμφωνία του 50% +1 των πιστωτών αντί του 100% που ισχύει τώρα.
Είναι πολύ σημαντικό πως θα προβλέπεται από τη ρύθμιση η καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας  εκκρεμοδικίας, από τη στιγμή που η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασιστεί από το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση απόφασης.
Παρόλα αυτά, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κύριος Αθανάσιος Σκορδάς υπογράμμισε πως η ρύθμιση δεν αναφέρεται σε «κούρεμα» των δανειακών οφειλών γιατί στην περίπτωση αυτή θα προέκυπτε πρόβλημα με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Νέος φόρος ακίνητης περιουσίας;

Νέο φοροεισπρακτικό σαφάρι ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για φόρο ακίνητης περιουσίας που θα επιβληθεί από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φοροτεχνικός κύριος Αντώνης Μούζάκης, μας εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε λίγο πριν τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Γράφει ο Αντώνης Μουζάκης
-Τι αναμένεται να αποφασιστεί την Παρασκευή για τον φόρο ακίνητης περιουσίας; Ποια είναι τα πιθανά σενάρια; 
Τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι για τον φόρο ακίνητης περιουσίας  που θα έρθει να αντικαταστήσει τόσο τον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας όσο και το ΕΕΤΗΔΕ, το χαράτσι που πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι τρία.
Το πρώτο από αυτά προβλέπει την φορολογία της ακίνητης περιουσίας χωρίς αφορολόγητο όριο, από το πρώτο ευρώ περιουσίας.
Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει φορολογία στην περιουσία αφαιρώντας ένα αφορολόγητο της τάξης των 50.000 ευρώ.
Τέλος, το τρίτο σενάριο προβλέπει της τάξης των 100.000 ευρώ.  Να θυμίσω ότι σήμερα στο φόρο ακίνητης περιουσίας υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο της τάξης των 200.000 ευρώ.
-Υπάρχουν αλλαγές που μπορούμε με βεβαιότητα να περιμένουμε;
Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε σίγουρα με βάση τις πληροφορίες που έχω την ένταξη των αγροτοτεμαχίων στο φόρο. Επιπλέον, θεωρείται σίγουρο πως θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητη περιουσία άσχετα από το αν την εκμεταλλεύονται και παίρνουν εισόδημα ή όχι, ενώ σίγουρα θα καταργηθούν και οι δύο φόροι: ο φόρος ακίνητης περιουσίας και το ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι της ΔΕΗ). Περιμένουμε, πάντως, τις ακριβείς θέσεις του υπουργείου οικονομικών μετά την τρικομματική που θα γίνει την Παρασκευή.
-Τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για τους φορολογούμενους;

Φυσικά, αφού μειώνεται ή μηδενίζεται το αφορολόγητο, αυτό σημαίνει επιβάρυνση, θα πληρώσουμε περισσότερο φόρο. Όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε και να έχουμε κατά νου ότι ναι μεν θα πληρώσουμε μεγαλύτερο φόρο ακίνητης περιουσίας, δεν θα πληρώσουμε όμως καθόλου το ΕΕΤΗΔ, το χαράτσι της ΔΕΗ.

Για παράδειγμα, εκείνοι που έχουν μόνο αστικά ακίνητα (σπίτι, επαγγελματική στέγη κλπ.) και δεν έχουν αγροτεμάχια, αφού πλέον δεν θα πληρώνουν πλέον το ΕΕΤΗΔΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, οι περισσότεροι από αυτούς μάλλον θα έχουν ωφέλεια.

Ένα παράδειγμα; 

Αν κάποιος είχε πέρσι 200.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, δεν πλήρωνε τίποτα στον φόρο ακίνητης περιουσίας. Πλήρωνε, όμως, 500 ευρώ στο χαράτσι μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τώρα που θα καταργήσουν το ΕΕΤΗΔΕ και τον ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας, για τα 200.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας θα πληρώσει φόρο 200 ευρώ, όμως θα γλυτώσει τα 500 ευρώ ΕΕΤΗΔΕ. Άρα αυτός θα είναι ωφελημένος.

-Ποιους πλήττουν τα σχέδια αυτά που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης;

Πλήττει όσους έχουν ακίνητη περιουσία που είναι εκτός σχεδίου, όπως για παράδειγμα αγροτεμάχια και χέρσες εκτάσεις, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον ανεκμετάλλευτες. Αυτό που θα συμβεί είναι πως θα προστεθούν οι αξίες αυτές στην φορολογητέα τους βάση και αυτή θα διευρυνθεί με πιθανότερο αποτέλεσμα  να αυξηθεί και ο φόρος. Και το μείζον ζήτημα είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ακίνητα στα οποία επιβάλλονται αυτοί οι φόροι είναι,δυστυχώς, ανεκμετάλλευτα, είτε είναι εντός σχεδίου, είτε εκτός σχεδίου. Γιατί και τα εντός σχεδίου βλέπετε πόσα διαμερίσματα είναι άδεια, βλέπετε πόσες επαγγελματικές στέγες είναι χωρίς μισθωτοί γιατί νοικιάζονται και κανένας δεν έρχεται να νοικιάσει αφού οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Άρα, λοιπόν, καλείσαι να πληρώνεις φόρους και αυτό είναι το πρόβλημα, για την περιουσία σου που δεν σου αποφέρει ούτε ένα ευρώ.

Οι αυξήσεις της ΔΕΗ ξεπερνούν το 38%;

Μια καταγγελία. 

"Η ΔΕΗ εξαπατά το Λαό. Έως και 38% οι αυξήσεις στο ρεύμα για τον μέσο καταναλωτή". Έκθετο το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι ο τίτλος του άρθρου του Στάθη Διομήδη που διαβάσαμε και θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας.

Την Κυριακή που πέρασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρουσίασε τις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, θριαμβολογώντας μάλιστα ότι είναι πολύ μικρές. Ταυτόχρονα απέφυγε να παρουσιάσει ακριβή στοιχεία και αναλυτικές χρεώσεις και περιορίστηκε στο να εμφανίσει πίνακες με παραδείγματα.

Η ΔΕΗ τη Δευτέρα ανάρτησε στο site της όλες τις αναλυτικές χρεώσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με όσα ανέφερε το υπουργείο, την προηγούμενη μέρα. Οι αυξήσεις είναι τρομακτικές και ξεπερνούν το 38% στην περίπτωση του μέσου οικιακού καταναλωτή!!!

Πιο συγκεκριμένα:

Στο οικιακό έως 800 kw από 0,05625 φθάνει 0,07793 άρα πάνω από 38% είναι η αύξηση.

 Από 800-1000 kw από 0,0785 φθάνει 0,0946, πάνω από 20% αύξηση

 Από 1000-2000 kw από 0,0815 αυξάνεται σε 0,0946, πάνω από 16 % αύξηση

Από 2000 kw και πάνω από 0,09155 αυξάνεται σε 0,10252, 12% αύξηση

Στο «νυχτερινό» ρεύμα υπερβαίνει το 22%, η αύξηση στην kw, καθώς η τιμή από 0,054ευρώ φθάνει 0,0661

Επίσης προστίθεται νέο χαράτσι λεγόμενο, χρέωση CO2 ύψους 5,5 ευρώ στις 800 kw.

Μειώνεται το πάγιο στο νυχτερινό από 4 ευρώ το τετράμηνο σε 2 ενώ παραμένουν ίδιες όλες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις…

Όσο για αυτά που αναφέρθηκαν περί μείωσης των χρεώσεων δικτύου, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπάρχει μια αμελητέα μείωση, τις τάξης του ενάμιση!!! ευρώ για τις 800 kw.

Δηλαδή με απλά λόγια εάν μέχρι τώρα κάποιος κατανάλωνε το τετράμηνο 800 kw ρεύμα χωρίς χρονοχρέωση, 45 ευρώ συν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, πάγια, φόρους κτλ.

Με τις νέες χρεώσεις από 1-1-2013 θα χρεωθεί: 62,34 για τις 800 kw και 5,5 ευρώ CO2, σύνολο 67,84!!! συν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, πάγια, φόρους κτλ.

 Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κλιμακωτή χρέωση εδώ και χρόνια. Π.χ εάν κάποιος καταναλώσει 1000 kw  θα χρεωθεί και τις 1000 με 0,0946, όχι τις 800 με άλλη τιμή και τις 200 με άλλη.

Ουσιαστικά το Υπουργείο ανακοίνωσε αυξήσεις πέριξ του 10% και η ΔΕΗ επιβάλλει αυξήσεις που φθάνουν έως και 38%!!!

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός επίσης ότι ενώ το υπουργείο έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα παραδείγματα, οι χρεώσεις που αναφέρει είναι όλες πολύ μικρότερες από τις αυξήσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Μετά τα όσα συμβαίνουν η διοίκηση της ΔΕΗ απαιτείται να απαντήσει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να αναζητήσει ευθύνες για εκείνους που εξαπατούν το λαό και αρπάζουν το εισόδημά του, ενώ θα πρέπει να επέμβει άμεσα η δικαιοσύνη.

Υ.Γ Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν δημοσιοποίησε τις χρεώσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο…

Στάθης Διομήδης. 

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X