Νευρολογία

Πιες για να… ΜΗΝ ξεχάσεις!

Τα άτομα που απέχουν εντελώς από το αλκοόλ κατά τη μέση ηλικία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια, συγκριτικά με

Πιες για να… ΜΗΝ ξεχάσεις!

Τα άτομα που απέχουν εντελώς από το αλκοόλ κατά τη μέση ηλικία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια, συγκριτικά με