Άγχος

Νέα έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας του Καναδά αποκάλυψε πως ο covid- 19 οδήγησε σε κακή ψυχολογία και αυτοκτονικές σκέψεις το μεγαλύτερο μέρος των Καναδών

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικά την ζωή των ανθρώπων ολόκληρου του πλανήτη τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως κατέδειξε νέα

Νέα έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας του Καναδά αποκάλυψε πως ο covid- 19 οδήγησε σε κακή ψυχολογία και αυτοκτονικές σκέψεις το μεγαλύτερο μέρος των Καναδών

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικά την ζωή των ανθρώπων ολόκληρου του πλανήτη τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως κατέδειξε νέα