Καρδιολογία

Το έμφραγμα πέντε χρόνια πριν συμβεί «προβλέπει» μια απλή εξέταση αίματος!

Η εξέταση βασίζεται στη μέτρηση των επιπέδων ορισμένων αντισωμάτων στο αίμα, τα οποία παράγει το ανοσοποιητικό σύστημα για να προστατεύσει τον οργανισμό από τις επιθέσεις ιών και βακτηρίων…

Γιατί το οξύ έμφραγμα είναι συχνότερο στους νέους!

Στις μικρότερες ηλικίες η συχνότητα του εμφράγματος είναι 6 με 9 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, μία διαφορά που μειώνεται σταδιακά μετά τα 65 χρόνια για να εξισωθούν τελικά τα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Το έμφραγμα πέντε χρόνια πριν συμβεί «προβλέπει» μια απλή εξέταση αίματος!

Η εξέταση βασίζεται στη μέτρηση των επιπέδων ορισμένων αντισωμάτων στο αίμα, τα οποία παράγει το ανοσοποιητικό σύστημα για να προστατεύσει τον οργανισμό από τις επιθέσεις ιών και βακτηρίων…

Γιατί το οξύ έμφραγμα είναι συχνότερο στους νέους!

Στις μικρότερες ηλικίες η συχνότητα του εμφράγματος είναι 6 με 9 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, μία διαφορά που μειώνεται σταδιακά μετά τα 65 χρόνια για να εξισωθούν τελικά τα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες.