Η Υγεία μου

Καρκίνος του πνεύμονα. Πώς αντιμετωπίζεται;

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια συχνή αιτία θανάτου, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί θεραπεία εκλογής στα αρχικά στάδια της νόσου. Τα τελευταία χρόνια και με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο των ακτινοθεραπευτικών όσο και των ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων, είναι εφικτή η αντιμετώπιση των πρώιμων σταδίων και με μη επεμβατικές μεθόδους όπως η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία.

Γράφει ο Πάρις Κοσμίδης, Παθολόγος- Ογκολόγος και Διευθυντής της Β’ Παθολογικής –Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η ακτινοχειρουργική μέθοδος;

Η ακτινοχειρουργική ή στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (StereotacticBodyRadiationTherapy-SBRT) είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, που εφαρμόζεται πλέον σε πολλές μορφές καρκίνου.Για την θεραπεία χρησιμοποιούνται ακτίνες x-ray υψηλής ενέργειας γραμμικού επιταχυντή, ειδικών προδιαγραφών, κατόπιν τρισδιάστατου εντοπισμού του όγκου-στόχου. Η ακτινοχειρουργική μας επιτρέπει την κλιμάκωση της δόσης και την μείωση της έκτασης των πεδίων ακτινοθεραπείας.

Τι περιλαμβάνει η ακτινοχειρουργική μέθοδος;

Στην ακτινοχειρουργική χρησιμοποιούνται πολύ μικρά πεδία και υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Για αυτόν τον λόγο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ακινητοποίηση του ασθενούς και ο έλεγχος της κίνησης του οργάνου, για να αποφθεχθούν αστοχίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να ελεγχθεί η έκθεση στην ακτινοβολία των γύρω φυσιολογικών ιστών. Με τη βοήθεια συστημάτων ακινητοποίησης επιτυγχάνεται ο έλεγχος της αναπνοής και της κίνησης των οργάνων. Για τον ακριβή εντοπισμό του όγκου-στόχου χρησιμοποιείται τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων laser και σύντηξη εικόνων αξονικού-μαγνητικού-ποζιτρονιακού τομογράφου (CT, MRI, PET-CT).

Η ασφαλής κατανομή της ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθοδηγείται από την απεικόνιση η οποία στη προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται με αξονική τομογραφία πριν την έναρξη αυτής και αν χρειαστεί και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ο αξονικός αυτός τομογράφος είναι ενσωματωμένος στον γραμμικό επιταχυντή και παρέχει εικόνες οι οποίες συγκρίνονται με σύντηξη εκείνων που πραγματοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπευτικής αγωγής. Η διαδικασία ονομάζεται απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (ImageGuidedRadiationTherapyIGRT), είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας.

Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτή της μεθόδου;

Η κλινική εμπειρία και οι μελέτες δείχνουν αύξηση του τοπικού ελέγχου της νόσου, ο οποίος στα αρχικά στάδια κυμαίνεται στο 85%-100% στα 2 έτη και εξαρτάται από την συνολική δόση, την κλασματοποίηση, την τεχνική και ταχαρακτηριστικά του όγκου και του ασθενούς. Η εξέλιξη στα λογισμικά απεικόνισης και σχεδιασμού ακτινοθεραπείας έχει συμβάλει στην δημιουργία πλάνων στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα η τεχνολογική ανάπτυξη των σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών τόσο στην ακινητοποίηση όσο και στα εξαρτήματα απεικονιστικής εντόπισης, έχει συμβάλει στην μεγίστη ακρίβεια και άριστη εφαρμογή της δόσης θεραπείας.

Σε τι διαφέρει αυτή η μέθοδος από την κλασική ακτινοθεραπεία;

Συγκριτικά η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία ή ακτινοχειρουργική με την κλασματοποιημένησυμβατική ακτινοθεραπεία, διαφέρουν στην α) υποξία, όπου η στερεοταξία δεν επιτρέπει την επαναοξυγόνωση του κυττάρου κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, ενώ επιτρέπεται κατά την συμβατική ακτινοθεραπεία, β) επαναποικισμό, κατά την ακτινοχειρουργική, ολοκληρώνεται ο κυτταρικός θάνατος πριν το φαινόμενο του επαναποικισμού, ενώ στην συμβατική ακτινοθεραπεία απαιτείται μεγάλη θεραπευτική δόση για να αντισταθμιστεί ο επαναποικισμός και γ) χρόνος θεραπείας, η στερεοταξία προσφέρει αναίμακτη, ανώδυνη, περιπατητική πολλές φορές ριζική θεραπεία σε σημαντικά συντομότερο συνολικό χρόνο θεραπείας χωρίς ψυχολογική επιβάρυνση, ενώ με την συμβατική ακτινοθεραπεία συχνά απαιτούνται 6-7 εβδομάδες θεραπείας, ταλαιπωρία του ασθενούς κυρίως ψυχολογική αλλά πολλές φορές και οικονομική επιβάρυνση με πιθανή διακοπή της θεραπείας λόγω της έντονης τοξικότητας, με συχνότερη την εμφάνιση οισοφαγίτιδας.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας αυτής;

Η επανεξέταση των ασθενών αυτών προγραμματίζεται ανά 3μηνο με αξονική τομογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις. Ο πρώτος στόχος μας είναι η επίτευξη του τοπικού ελέγχου της νόσου και κατά συνέπεια η εξαφάνιση του όγκου, με την ελάχιστα δυνατή τοξικότητα. Βιβλιογραφικά οι παρενέργειες της τεχνικής αυτής εντοπίζονται σε επίπεδο αναπνευστικού συστήματος και αιματολογικής εικόνας. Στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αυτή τη μέθοδο δεν εμφανίστηκε αναπνευστική δυσλειτουργία (ακτινική πνευμονίτιδα) και αιματολογική τοξικότητα κατά την διάρκεια της θεραπείας και του followup.

Συμπερασματικά η ακτινοχειρουργική πνεύμονα στα αρχικά στάδια της νόσου μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή να αποτελέσει μέρος ενός πολυπλοκότερου θεραπευτικού σχήματος σε συνδυασμό με συμβατική ακτινοθεραπεία, χειρουργείο ή και χημειοθεραπεία. Παρόλο που όλες οι μελέτες αναφέρουν σαφή αύξηση της επιβίωσης με την ακτινοχειρουργική και μείωση της τοξικότητας, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την εδραίωση των αποτελεσμάτων.

Μούδιασμα στο τριχωτό της κεφαλής;

Ο κύριος Ιωάννης μας ρωτά:

«Καλησπέρα! Έχω εδώ και πολύ καιρό κάτι σαν μούδιασμα στο τριχωτό της κεφαλής.  Δεν μου συμβαίνει συνεχόμενα. Τι μπορεί να είναι; Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω; Ευχαριστώ».

Απαντά ο Παθολόγος Θανάσης Λιάγκης

Θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν νευρολόγο για λεπτομερείς εξετάσεις, καθώς πρόκειται για πρόβλημα νευρολογικής φύσης.

Σπυράκια στην ευαίσθητη περιοχή.Τι συμβαίνει;

H Κυριακή μας ρωτά:

«Έβγαζα μικρά σπυράκια στην ευαίσθητη περιοχή μετά το ξύρισμα. Άρχισα, λοιπόν, αποτρίχωση αλλά το πρόβλημα παραμένει τι να κάνω»;

Απαντά ο Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος Δημήτρης Καπετανάκης

Θα πρέπει να γίνει εξέταση από δερματολόγο, καθώς έχει μεγάλη σημασία για τι σπυράκια μιλάμε. Αν είναι σπυράκια με πύον μπορεί να είναι μία θυλακίτιδα, αλλά μπορεί να είναι και σπυράκια που μοιάζουν με σπυράκια και δεν είναι, αλλά είναι μία μολυσματική τέρμινθος που δεν φεύγει με την αποτρίχωση.

Νέα δραστική μέθοδος για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας!

Τώρα που το καλοκαίρι έφτασε και ξεκινάμε τα πρώτα μας μπάνια, ο εφιάλτης της κυτταρίτιδας ξυπνά και μας πιάνει όλες πανικός για το πώς θα την καλύψουμε ή πώς μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Ευτυχώς για εμάς, η τεχνολογία κάνει άλματα και αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε δοκιμάζοντας νέες θεραπείες για να απαλλαγούμε από την κυτταρίτιδα, όπως η νέα μέθοδος Endermologie!

Γράφει ο Πλαστικός Χειρουργός Ζήσης Μπουκουβάλας

Τι είναι η κυτταρίτιδα;

Η κυτταρίτιδα είναι μια πολύ συχνή ενδογενής αλλαγή στην όψη του δέρματος. Στη συγκεκριμένη κατάσταση συμβάντων, παρατηρούνται μετατροπές στο λιπώδη ιστό, στο μικροκυκλοφοριακό σύστημα και στη σκλήρυνση των ινών του συνδετικού ιστού, που  έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την όψη του φλοιού πορτοκαλιού της επιδερμίδας. Με την πάροδο του χρόνου, η μικροκυκλοφορία του δέρματος χειροτερεύει, η εμφάνιση της φλούδας πορτοκαλιού επικρατεί (κυτταρίτιδα) και η επιδερμίδα χάνει την ελαστικότητα της.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία Endermologie;

Η Endermologie αποτελεί την ιδανική θεραπεία για την προετοιμασία και αποθεραπεία της επεμβατικής λιποαναρρόφησης και λειτουργεί ως το τέλειο συμπλήρωμα της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Περιλαμβάνει τη χρήση ενός μηχανήματος το οποίο καταπολεμά την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος κάνοντας ένα έντονο «μασάζ» στις περιοχές που υπάρχει το πρόβλημα.

Η θεραπεία Endermologie εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 35´ λεπτά και γίνεται 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Συνδυάζει ιδανικά αποτελέσματα με την απόλαυση ενός χαλαρωτικού και ανανεωτικού μασάζ.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της θεραπείας;

Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της θεραπείας Endermologie είναι:

-Αδυνάτισμα – ενεργοποίηση  μεταβολισμού των λιποκυττάρων (περίγραμμα      σώματος)

-Σύσφιξη – διέγερση ινοβλαστών

-Κυτταρίτιδα – αποδιοργανώνει τις λιποκυψέλες      (φλούδα πορτοκαλιού)

-Αποβολή τοξινών (κατακρατήσεις)

-Βελτίωση κυκλοφορικού

Ποιες είναι οι συχνότερες κληρονομούμενες μορφές γυναικολογικού καρκίνου;

Η γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη καρκίνου είναι κάτι που όλοι πρέπει να ελέγχουμε και να έχουμε υπόψη, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να προβούμε στην κατάλληλα μέθοδο πρόληψης. Πάμε να γνωρίσουμε, λοιπόν, τις συχνότερες κληρονομούμενες καταστάσεις καρκίνου που απειλούν τις γυναίκες.

Γράφει ο Γυναικολόγος-Ογκολόγος Γιώργος-Μάριος Μακρής

Η παρουσία γυναικολογικού καρκίνου στο μαστό και στις ωοθήκες συνήθως είναι σποραδικά περιστατικά, που η εμφάνισή τους επιτείνεται από επίκτητους παράγοντες. Κατ' εξαίρεση όμως ενδεχόμενα να αφορούν οικογενείς, κληρονομούμενες καταστάσεις όπως είναι το σύνδρομο Li- Fraumeni, το σύνδρομο Lynch II και γονίδια σχετικά με προδιάθεση για καρκινογένεση μαστού- ωοθήκης τα BRCA1 και 2. Αυτό προϋποθέτει ότι στην ίδια οικογένεια θα έχουν νοσήσει και άλλα μέλη από καρκίνο σε σχετικά μικρή ηλικία τόσο άρρενα όσο και θήλεα.

Οι συχνότερες κληρονομούμενες καταστάσεις γυναικολογικού καρκίνου:

Σύνδρομο Li-Fraumeni

Το αίτιο του συνδρόμου Li- Fraumeni εντοπίζεται στη μετάλλαξη του ογκογονιδίου ρ53. Αφορά σε πρωτοπαθείς όγκους νέων ατόμων κάτω των 45 ετών και πολλαπλή εντόπιση όπως μαστός, όγκοι εγκεφάλου, οξεία λευχαιμία, σαρκώματα και οστεοσαρκώματα. Για τη διάγνωση το συνδρόμου αυτού χρειάζεται να πληρούνται τα παρακάτω τρία κριτήρια: 1)σάρκωμα σε ασθενή κάτω των 45 ετών, 2)πρώτου βαθμού συγγενής με διάγνωση οποιουδήποτε καρκίνου σε ηλικία κάτω των 45 ετών και 3)ακόμα ένας συγγενής πρώτου ή δευτέρου βαθμού με διάγνωση καρκίνου κάτω των 45 ετών ή με σάρκωμα σε οποιαδήποτε ηλικία.

Σύνδρομο Lynch

Το σύνδρομο Lynch αφορά, επίσης, σε μεταλλάξεις γονιδίων (MLH1, MSH2, MSH6 ή PMS2) και εκδηλώνεται από γυναικολογικής πλευράς με καρκίνο ενδομητρίου συχνότερα ή ωοθήκης. Κύρια εντόπιση του συνδρόμου, όμως, είναι ο καρκίνος του παχέως εντέρου, ανάμεσα σε αρκετές άλλες σπανιότερες εντοπίσεις.

Γονίδιο BRCA1

Η ύπαρξη του γονιδίου BRCA1 είναι γνωστή ήδη από το 1990. Εδρεύει στο χρωμόσωμα 17 και η μετάφρασή του παράγει την αντίστοιχη πρωτεΐνη, κυρίως στο μαστό και την ωοθήκη αλλά και σε άλλους ιστούς. Ο ρόλος της είναι η επιδιόρθωση του DNA ή η καταστροφή των κυττάρων με DNA, που δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης. Η μετάλλαξη του γονιδίου αυτού οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού στα πλαίσια ενός κληρονομικού συνδρόμου καρκίνου μαστού- ωοθήκης. Παρόμοιο ρόλο παίζει και το γονίδιο BRCA2, που εδράζει στο χρωμόσωμα 13.

O δια βίου κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και της ωοθήκης για τους φορείς των μεταλλάξεων του BRCA1 είναι 60% και 40% αντίστοιχα. Τα ποσοστά για τους φορείς μεταλλάξεων του BRCA2 είναι 45% και 25% αντίστοιχα. Η συνύπαρξη των δύο μεταλλάξεων συνεπάγεται την εκτόξευση των ποσοστών αυτών στο 80% για τον καρκίνο του μαστού και 50% για τον δια βίου κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνο των ωοθηκών. Στην κλινική πράξη είναι δυνατή η ανίχνευση της μετάλλαξης των γονιδίων αυτών με την εξέταση αίματος ή κύτταρα του βλεννογόνου του στόματος του φορέα. Οι εξετάσεις αυτές είναι διαθέσιμες στο ελληνικό πληθυσμό.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν φέρουμε κάποια γενετική προδιάθεση;

Η γνώση της ύπαρξης κάποιας μετάλλαξης αξιοποιείται για τον συστηματικότερο προληπτικό έλεγχο του φορέα με κλινική εξέταση και απεικονιστικές μεθόδους . Οδηγεί σε προληπτικές παρεμβάσεις φαρμακευτικές, όπως αντισυλληπτικά ή ταμοξιφένη και χειρουργικές, όπως προφυλακτική σαλπιγγεκτομή, σαλπιγγωοθηκεκτομή ή μαστεκτομή και αποκατάσταση. Επίσης ,διαφοροποιεί τις θεραπευτικές αποφάσεις προς επιθετικότερη κατεύθυνση.

Βέβαια, το θέμα της διαχείρισης της πληροφορίας ότι κάποιος είναι φορέας μιας δυνητικά ογκογόνου μετάλλαξης είναι θέμα που άπτεται της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του κάθε ασθενούς ξεχωριστά και η απόφαση για τη διενέργεια της σχετικής εξέτασης βαρύνει αποκλειστικά τον ασθενή και την οικογένειά του. Η πιο σημαντική συμβολή του ιατρού στο γενετικό έλεγχο είναι η σωστή παράθεση των πληροφοριών και η διαχείρισή τους για να ληφθεί η σωστή απόφαση για τον κάθε ασθενή.

Δες τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν κόβεις το τσιγάρο!

Τι συμβαίνει όταν κόψεις το κάπνισμα;

Για να πάρετε μία ιδέα από τα οφέλη που θα έχετε αν κόψετε το κάπνισμα, η Αμερικανική Εταιρία Καρκίνου έχει δημιουργήσει ένα χρονολόγιο στο οποίο περιγράφονται όλα όσα μπορείτε να περιμένετε άμεσα, στη νέα σας ζωή χωρίς τσιγάρο:

Αμέσως μετά από 20 λεπτά: η αρτηριακή σας πίεση θα πέσει και θα είναι πάλι σε φυσιολογικό επίπεδο.

Μετά από 8 ώρες: τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα σας θα πέσουν στο μισό και τα επίπεδα του οξυγόνου θα επιστρέψουν στο κανονικό.

Μετά από 48 ώρες: η πιθανότητά σας για καρδιακή προσβολή θα έχει μειωθεί. Όλη η νικοτίνη θα έχει φύγει από το σώμα σας. Θα επιστρέψουν ξανά σε κανονικά επίπεδα, η αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης.

Μετά από 72 ώρες: το βρογχικό σας σύστημα θα ηρεμήσει και θα νιώσετε να αυξάνεται η ενέργειά σας.

Μετά από 2 εβδομάδες: θα αυξηθεί η κυκλοφορία του αίματός σας και θα συνεχίσει να βελτιώνεται για τις επόμενες 10 εβδομάδες.

Μετά από 3 έως 9 μήνες: ο βήχας, το φτάρνισμα και τα αναπνευστικά προβλήματα θα έχουν εξαφανιστεί, καθώς η ικανότητα των πνευμόνων σας θα έχει βελτιωθεί κατά 10%.

Μετά από 1 χρόνο: η πιθανότητά σας για καρδιακή προσβολή θα έχει πέσει στο μισό.

Μετά από 5 χρόνια: η πιθανότητά σας για εγκεφαλικό επεισόδιο επιστρέφει σε αυτήν ενός μη-καπνιστή.

Μετά από 10 χρόνια: η πιθανότητα να πάθετε καρκίνο του πνεύμονα θα έχει επιστρέψει σε αυτήν ενός μη-καπνιστή.

Μετά από 15 χρόνια: η πιθανότητά σας για καρδιακή προσβολή θα έχει πέσει στα επίπεδα αυτής ενός μη-καπνιστή.

Έτσι λοιπόν, αν είστε καπνιστές, πώς μπορείτε να το κόψετε για να δείτε να συμβαίνουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα;

Το μεγαλύτερο βήμα είναι η απόφασή σας να το κόψετε, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Καρκίνου.

Πηγή www.enikos.gr

Επέμβαση καρπιαίου σωλήνα. Γιατί πονάω ακόμη;

 
Μία αναγνώστρια μας ρωτά:

«Γεια σας. Τον Ιανουάριο υποβλήθηκα σε επέμβαση καρπιαίου σωλήνα. Μπορώ να μάθω αν είναι φυσικό , μερικές φορές να με πονάει στον καρπό και στην χούφτα , επίσης να έχω μουδιάσματα σαν ηλεκτρικό ρεύμα, Είναι δύσκολο να κλείσω ραντεβού αυτή την στιγμή στον ΕΟΠΠΥ. Από τον γιατρό που μου έκανε την επέμβαση δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ τώρα , πρέπει να πληρώσω αρκετά για την επίσκεψη. Σας παρακαλώ αν είναι εύκολο θα ήθελα μία απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ».

Απαντά ο Ορθοπεδικός Αντώνης Παπασωτηρίου
Δυστυχώς, θα πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από τον ορθοπεδικό σας και να κάνετε καινούριο ηλεκτρομυογράφημα γιατί πρέπει να ξαναδείτε αν πιέζει κάτι το νεύρο. Συνήθως μετά το χειρουργείο φεύγουν τα συμπτώματα, ίσως να μείνουν κάποια μικρά λόγω της πίεσης από αιμάτωμα, όμως έχουν περάσει 4 μήνες από τον Γενάρη. Καλό θα ήταν λοιπόν να το κοιτάξετε.

Πώς θα προλάβουμε τα κρυολογήματα της άνοιξης;

Ποιος είπε πως ο χειμώνας έχει την… αποκλειστικότητα στα κρυολογήματα; Ακόμη και σήμερα πολλοί ταλαιπωρούμαστε από το κρύωμα και δεν ξέρουμε ούτε πώς να το αντιμετωπίσουμε, αλλά ούτε και τι να κάνουμε για να το προλάβουμε.

Γράφει η Φαρμακοποιός Έλενα Χρονοπούλου

Η αστάθεια του καιρού τις τελευταίες εβδομάδες χαρακτηρίζεται από μια αύξηση των ιώσεων άσχετα με το εάν βρισκόμαστε σχεδόν στο καλοκαίρι . Παράλληλα δε, η γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί , δοκιμάζει πολλούς από εμάς με την ανασφάλεια να παίζει παιχνίδια με την ψυχολογία μας , μειώνοντας έτσι πρώτον την άμυνα του οργανισμού , και δεύτερον την ικανότητα του σώματος να αντιμετωπίσει τους εξωτερικούς κινδύνους .

Για την γενικότερη προφύλαξη μας αυτό το διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν θεμιτό να θωρακίζαμε τον οργανισμό μας με την λήψη βιταμινών.

Η Βιταμίνη C  είναι απαραίτητη και αναντικατάστατη βιταμίνη λόγω της σπουδαιότατης αντιοξειδωτικής δράσης της . Αποτοξινώνει τον οργανισμό από ελεύθερες ρίζες και ενισχύει την άμυνα μας ,φιλτράροντας τα απόβλητα του οργανισμού. Ιδανική και για τους καπνιστές!

Την βρίσκουμε και σε συνδυασμό με ένα σούπερ βότανο, την " Εχινάκια" που λειτουργεί ανοσοδιεγερτικά αλλά και με ψευδάργυρο. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β  είναι επίσης ευεργετικές στην τόνωση του νευρικού μας συστήματος , είτε πρόκειται για την σωματική εξασθένιση αλλά ακόμα πιο σημαντική , την πνευματική τόνωση . Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως οι βιταμίνες Β έχουν και μια ήπια αντί καταθλιπτική δράση.

«Φάρμακο» για το άσθμα η βιταμίνη του ήλιου!

Ο χρόνος που περνάνε οι πάσχοντες από άσθμα στον ήλιο μπορεί να επηρεάσει την ασθένειά τους, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία. Σε μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, η οποία παράγεται όταν εκτίθεται το δέρμα στον ήλιο, σχετίζονται με επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Αντιθέτως, τα υψηλά σχετίζονται με άμβλυνση των συμπτωμάτων, επειδή καταλαγιάζει ένας υπερδραστήριος μηχανισμός του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πάσχοντες από άσθμα αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην αναπνοή επειδή οι αεραγωγοί τους έχουν φλεγμονή, διόγκωση και στένωση – προβλήματα για τα οποία συνήθως λαμβάνουν στεροειδή φάρμακα.

Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο του άσθματος, αλλά οι ερευνητές του King’s College που πραγματοποίησαν τη νέα ήθελαν να βρουν που οφείλεται αυτό.

Έτσι, μελέτησαν την επίδραση της βιταμίνης D σε μία ουσία του οργανισμού που λέγεται ιντερλευκίνη-17. Η ουσία αυτή παίζει ζωτικό ρόλο στο ανοσοποιητικό, καθώς καταπολεμά τις λοιμώξεις, αλλά όταν βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα εμπλέκεται στο άσθμα. Όπως εξηγούν στην «Επιθεώρηση Αλλεργίας Κλινικής Ανοσολογίας» (JACI) οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ανοσοποιητικής Ρύθμισης στις Αλλεργικές Νόσους Κάθριν Χαβρίλοβιτς, εξέθεσαν δείγματα αίματος από 28 πάσχοντες από άσθμα σε βιταμίνη D, με αποτέλεσμα να ελαττωθούν τα επίπεδα της ιντερλευκίνης-17.

Οι ερευνητές έχουν ήδη αρχίσει κλινικές μελέτες στις οποίες χορηγούν σε ασθενείς συμπληρώματα βιταμίνης D, για να δουν εάν μπορούν να βοηθηθούν. Στόχος της έρευνάς τους είναι να βρουν τρόπο να αναχαιτίσουν την ιντερλευκίνη-17, δεδομένου ότι τα επίπεδά της είναι επταπλάσια σε όσους ασθματικούς δεν ωφελούνται ιδιαίτερα από τα φάρμακα για το άσθμα.

«Πιστεύουμε ότι η χορήγηση βιταμίνης D μπορεί να καταστείλει την αντοχή στα στεροειδή, βελτιώνοντας έτσι την αντίδραση των ασθενών σε αυτά, αλλά και να ελαττώσει την ανάγκη για στεροειδή στους πάσχοντες που ρυθμίζονται καλά με αυτά», δήλωσε η δρ Χαβρίλοβιτς.

Πηγή: Ταnea.gr

Τι μπορώ να κάνω για τον πόνο στον μηνίσκο;

Η κυρία Μαρία Κ. μας ρωτά:
«Πριν λίγο καιρό το γόνατό μου έκανε ένα κρακ και για αρκετές μέρες πονούσε πολύ και δεν μπορούσα να περπατήσω. Πήγα στο γιατρό και με μια ακτίνα που έκανα μου είπε ότι είναι μηνίσκος. Τώρα δεν πονάω πολύ αλλά μου είπε ότι πρέπει να κάνω κάποιες ενέσεις στο γόνατο που το ταμείο δεν τις χορηγεί. Δεν έχω την οικονομική δύναμη να τις πάρω. Τι άλλο μπορώ να κάνω»;

Απαντά ο Ορθοπεδικός Αντώνης Παπασωτηρίου
Καταρχάς, η διάγνωση του μηνίσκου γίνεται κλινικά ή με μαγνητική τομογραφία και όχι με ακτινογραφία. Υπάρχει, λοιπόν, πρόβλημα στη διάγνωση. Γι’ αυτό πρέπει να κάνετε μία μαγνητική τομογραφία στο γόνατό σας και με βάση τα αποτελέσματα αυτά θα ακολουθήσει και η ανάλογη θεραπεία. Η μαγνητική τομογραφία γράφεται και μέσω ΕΟΠΠΥ στο βιβλιάριό σας και κοστίζει 35 ευρώ σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο και αν πάτε. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέστε, κάποιες ενέσεις τις γράφει και ο ΕΟΠΠΥ, λύση θα βρεθεί.

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X