26 Οκτωβρίου, 2013

Αυνανισμός σε μόνιμη βάση: Προκαλεί προβλήματα υγείας;

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα από μελέτες, που να συσχετίζουν την αυτοικανοποίηση με μειωμένες γνωστικές λειτουργίες. H δοξασία ότι ο αυνανισμός είναι επιβλαβής για την υγεία έχει καταρριφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η αυτοϊκανοποίηση είναι συμπεριφορά που υιοθετείται από ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών, ακόμη και όταν βρίσκονται σε σταθερή σχέση.

Αυνανισμός σε μόνιμη βάση: Προκαλεί προβλήματα υγείας;

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα από μελέτες, που να συσχετίζουν την αυτοικανοποίηση με μειωμένες γνωστικές λειτουργίες. H δοξασία ότι ο αυνανισμός είναι επιβλαβής για την υγεία έχει καταρριφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η αυτοϊκανοποίηση είναι συμπεριφορά που υιοθετείται από ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών, ακόμη και όταν βρίσκονται σε σταθερή σχέση.