30 Νοεμβρίου, 2015

Διαπαιδαγώγηση: Όταν τα παιδιά έχουν πολλές ελευθερίες και προνόμια

Μια άλλη εντυπωσιακή αλλαγή σημειώθηκε στον τρόπο επικοινωνίας παιδιών και γονιών, ο οποίος κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια έγινε εμφανώς πιο ελεύθερος. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, πλέον, οι εκρήξεις συναισθημάτων των παιδιών δεν καταπιέζονται, αλλά εξωτερικεύονται, με τη λογική ότι έτσι αποφορτίζεται η ενδεχόμενη επιθετική συμπεριφορά. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες όπου τα παιδιά αποδίδουν άσχημους χαρακτηρισμούς στους γονείς τους – ακόμα κι όταν δεν δέχονται την ίδια μεταχείριση απ’ αυτούς.

Διαπαιδαγώγηση: Όταν τα παιδιά έχουν πολλές ελευθερίες και προνόμια

Μια άλλη εντυπωσιακή αλλαγή σημειώθηκε στον τρόπο επικοινωνίας παιδιών και γονιών, ο οποίος κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια έγινε εμφανώς πιο ελεύθερος. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, πλέον, οι εκρήξεις συναισθημάτων των παιδιών δεν καταπιέζονται, αλλά εξωτερικεύονται, με τη λογική ότι έτσι αποφορτίζεται η ενδεχόμενη επιθετική συμπεριφορά. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες όπου τα παιδιά αποδίδουν άσχημους χαρακτηρισμούς στους γονείς τους – ακόμα κι όταν δεν δέχονται την ίδια μεταχείριση απ’ αυτούς.