5 Σεπτεμβρίου, 2016

Ai Weiwei at Cycladic: Συνεχίζονται οι ξεναγήσεις μέχρι και τον Οκτώβριο

<p><span>Μια σειρά ξεναγήσεων στην έκθεση</span><strong>«Ai Weiwei at Cycladic»</strong><span>προγραμματίζει το </span><strong>Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης</strong><span> για το </span><strong>Σεπτέμβριο</strong><span> και τον</span><strong> Οκτώβριο.</strong><span> </span><br /><br /><span>Ειδικότερα, μέχρι τις </span><strong>30 Οκτωβρίου</strong><span>που ολοκληρώνεται η έκθεση,

Ai Weiwei at Cycladic: Συνεχίζονται οι ξεναγήσεις μέχρι και τον Οκτώβριο

<p><span>Μια σειρά ξεναγήσεων στην έκθεση</span><strong>«Ai Weiwei at Cycladic»</strong><span>προγραμματίζει το </span><strong>Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης</strong><span> για το </span><strong>Σεπτέμβριο</strong><span> και τον</span><strong> Οκτώβριο.</strong><span> </span><br /><br /><span>Ειδικότερα, μέχρι τις </span><strong>30 Οκτωβρίου</strong><span>που ολοκληρώνεται η έκθεση,