13 Σεπτεμβρίου, 2016

Τί αποκαλύπτει ο πλανήτης Δίας για το γενέθλιο ωροσκόπιο σου

Η θέση του Δία στο προσωπικό μας ωροσκόπιο, δηλαδή ο οίκος στον οποίο βρισκόταν ο Δίας την στιγμή της γέννησής μας, φανερώνει σε ποιο τομέα της ζωής μας έχουμε περισσότερη εύνοια και αποκαλύπτει και άλλα σημαντικά μυστικά της προσωπικότητάς μας.

Τί αποκαλύπτει ο πλανήτης Δίας για το γενέθλιο ωροσκόπιο σου

Η θέση του Δία στο προσωπικό μας ωροσκόπιο, δηλαδή ο οίκος στον οποίο βρισκόταν ο Δίας την στιγμή της γέννησής μας, φανερώνει σε ποιο τομέα της ζωής μας έχουμε περισσότερη εύνοια και αποκαλύπτει και άλλα σημαντικά μυστικά της προσωπικότητάς μας.