10 Απριλίου, 2017

Όταν μπλέκεις τα ερωτικά με τα επαγγελματικά σου

Φαντάζομαι αναφέρεστε στη συνθήκη "είναι σωστό να μπλέξει κανείς τα συναισθήματα με τη δουλειά του;" Υπάρχουν σχέσεις που έγιναν μεταξύ συναδέλφων και πήγαν καλά και σχέσεις που κατέληξαν στο χωρισμό. Άρα υπάρχει ένα ρίσκο που καλείστε να πάρετε. Δε νομίζω ότι μειώνεται αν σας πει κάποιος επιχειρήματα υπέρ ή κατά των σχέσεων μέσα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

Όταν μπλέκεις τα ερωτικά με τα επαγγελματικά σου

Φαντάζομαι αναφέρεστε στη συνθήκη "είναι σωστό να μπλέξει κανείς τα συναισθήματα με τη δουλειά του;" Υπάρχουν σχέσεις που έγιναν μεταξύ συναδέλφων και πήγαν καλά και σχέσεις που κατέληξαν στο χωρισμό. Άρα υπάρχει ένα ρίσκο που καλείστε να πάρετε. Δε νομίζω ότι μειώνεται αν σας πει κάποιος επιχειρήματα υπέρ ή κατά των σχέσεων μέσα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.