3 Αυγούστου, 2018

Παχαίνουν τα σύκα και τα σταφύλια;

Αν και τα δύο αυτά φρούτα ενοχοποιούνται ότι παχαίνουν θα πρέπει να γίνει σαφές πως, όπως κια όλα τα άλλα καλοκαιρινά φρούτα, μπορεί να επηρεάσουν το σωματικό βάρος μας μόνο αν τα υπερκαταναλώσουμε.ς

Παχαίνουν τα σύκα και τα σταφύλια;

Αν και τα δύο αυτά φρούτα ενοχοποιούνται ότι παχαίνουν θα πρέπει να γίνει σαφές πως, όπως κια όλα τα άλλα καλοκαιρινά φρούτα, μπορεί να επηρεάσουν το σωματικό βάρος μας μόνο αν τα υπερκαταναλώσουμε.ς