29 Μαρτίου, 2020

Ζωρζ Μπρακ

Ο Ζωρζ Μπρακ (13 Μαΐου 1882 – 31 Αυγούστου 1963) ήταν Γάλλος ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης και σκηνογράφος, από τις ηγεμονικές

Ζωρζ Μπρακ

Ο Ζωρζ Μπρακ (13 Μαΐου 1882 – 31 Αυγούστου 1963) ήταν Γάλλος ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης και σκηνογράφος, από τις ηγεμονικές