4 Απριλίου, 2020

Χάννα Μορ

Η Χάννα Μορ (2 Φεβρουαρίου 1745 – 7 Σεπτεμβρίου 1833) ήταν μια Αγγλίδα συγγραφέας και φιλάνθρωπος, η οποία έχει μείνει

Χάννα Μορ

Η Χάννα Μορ (2 Φεβρουαρίου 1745 – 7 Σεπτεμβρίου 1833) ήταν μια Αγγλίδα συγγραφέας και φιλάνθρωπος, η οποία έχει μείνει