30 Απριλίου, 2020

Ελένη Παπανδρέου

Η Ελένη Παπανδρέου είναι Κοινωνική Λειτουργός. Είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ελένη Παπανδρέου

Η Ελένη Παπανδρέου είναι Κοινωνική Λειτουργός. Είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.