11 Μαρτίου, 2022

Ζουάνγκ- Ζι

Η ζωή είναι ένα δάνειο απ’ το οποίο ο δανειολήπτης δεν παίρνει παρά σκόνη και βρωμιά για να την προσθέσει

Ζουάνγκ- Ζι

Η ζωή είναι ένα δάνειο απ’ το οποίο ο δανειολήπτης δεν παίρνει παρά σκόνη και βρωμιά για να την προσθέσει