25 Σεπτεμβρίου, 2023

Ευρωπαϊκή έρευνα παρουσιάζει τα ποσοστά των ανδρών και γυναικών που ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού – Η Ελλάδα τελευταία με μόλις το 15% των ανδρών να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού

Οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να μοιράζονται εξίσου σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα όμως με πρόσφατη έρευνα

Ευρωπαϊκή έρευνα παρουσιάζει τα ποσοστά των ανδρών και γυναικών που ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού – Η Ελλάδα τελευταία με μόλις το 15% των ανδρών να ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού

Οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να μοιράζονται εξίσου σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα όμως με πρόσφατη έρευνα