ανάπτυξη κοινωνικότητας

paidiki_epikoinonia

Πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να κάνει παρέα με άλλα παιδιά;

Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με τους άλλους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής του ατόμου, καθώς καθένας από μας αποτελεί μέρος πολλών ομάδων, μέσα στις οποίες αναπτύσσει σχέσεις.

paidiki_epikoinonia

Πώς θα βοηθήσω το παιδί μου να κάνει παρέα με άλλα παιδιά;

Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με τους άλλους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής του ατόμου, καθώς καθένας από μας αποτελεί μέρος πολλών ομάδων, μέσα στις οποίες αναπτύσσει σχέσεις.