ασφαλής πλοήγηση

Διαδίκτυο: Οι κανόνες που κάθε γονιός πρέπει να βάλει στο παιδί του

Συμφωνήστε με τα παιδιά σας κάποιους βασικούς κανόνες που θα ακολουθεί η οικογένειά σας για τη χρήση του διαδικτύου. Τοποθετείτε δίπλα στον υπολογιστή ως υπενθύμιση. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να μοιράζονται ποτέ προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο και ότι θα πρέπει να σας αναφέρουν κάθε online δραστηριότητα ή την επαφή που τους κάνει να αισθάνονται άβολα.

Διαδίκτυο: Οι κανόνες που κάθε γονιός πρέπει να βάλει στο παιδί του

Συμφωνήστε με τα παιδιά σας κάποιους βασικούς κανόνες που θα ακολουθεί η οικογένειά σας για τη χρήση του διαδικτύου. Τοποθετείτε δίπλα στον υπολογιστή ως υπενθύμιση. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να μοιράζονται ποτέ προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο και ότι θα πρέπει να σας αναφέρουν κάθε online δραστηριότητα ή την επαφή που τους κάνει να αισθάνονται άβολα.