Έλεν Ρόουλαντ

skepsi-28-08

Έλεν Ρόουλαντ

Έλεν Ρόουλαντ (1875-1950) , Αμερικανίδα ευθυμογράφος

skepsi-28-08

Έλεν Ρόουλαντ

Έλεν Ρόουλαντ (1875-1950) , Αμερικανίδα ευθυμογράφος