Paul Claudel

skepsi-14-09

Paul Claudel

Paul Claudel (1868-1955) , Γάλλος ποιητής Ο Paul Claudel υπήρξε ποιητής, διπλωμάτης και θεατρικός συγγραφέας. Όχι ιδιαίτερα γνωστός σήμερα, στην

skepsi-14-09

Paul Claudel

Paul Claudel (1868-1955) , Γάλλος ποιητής Ο Paul Claudel υπήρξε ποιητής, διπλωμάτης και θεατρικός συγγραφέας. Όχι ιδιαίτερα γνωστός σήμερα, στην