σχέση γονέων-παιδιών

mana kori xairontai

Είμαι καλή μάνα;

Είμαι πολύ ή λίγο παρούσα στη ζωή του παιδιού μου; Είμαι πολύ αυστηρή ή πολύ χαλαρή; Καμιά μάνα δεν ξεφεύγει

mana kori xairontai

Είμαι καλή μάνα;

Είμαι πολύ ή λίγο παρούσα στη ζωή του παιδιού μου; Είμαι πολύ αυστηρή ή πολύ χαλαρή; Καμιά μάνα δεν ξεφεύγει