θυμός

Ο θυμός είναι από τα πιο κοινά αρνητικά συναισθήματα, ποιά είναι όμως η φύση του;- Πώς τον εκφράζεις και πώς μπορείς να τον ελέγξεις;

Ο θυμός είναι από τα πιο κοινά συναισθήματα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Είναι ένα έντονο, αρνητικό συναίσθημα που γίνεται τοξικό για

Ο θυμός είναι από τα πιο κοινά αρνητικά συναισθήματα, ποιά είναι όμως η φύση του;- Πώς τον εκφράζεις και πώς μπορείς να τον ελέγξεις;

Ο θυμός είναι από τα πιο κοινά συναισθήματα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Είναι ένα έντονο, αρνητικό συναίσθημα που γίνεται τοξικό για