Διάφορα αλλά όχι Αδιάφορα

Νέα μητέρα: Μαθαίνοντας το μωρό να χειρίζεται τα χέρια του

Στην ηλικία των 2-3 μηνών, το μωράκι μας ανακαλύπτει σιγά σιγά ότι τα χέρια και τα δάχτυλα είναι μέρη του σώματος του και πως μπορεί να τα ελέγχει. Παρατηρεί ότι μπορεί να κουνήσει το ένα ή και τα δύο χέρια μπροστά από το πρόσωπο του καθώς και ότι μπορεί με αυτά να καλύψει τα μάτια του.

Νέα μητέρα: Μαθαίνοντας το μωρό να χειρίζεται τα χέρια του

Στην ηλικία των 2-3 μηνών, το μωράκι μας ανακαλύπτει σιγά σιγά ότι τα χέρια και τα δάχτυλα είναι μέρη του σώματος του και πως μπορεί να τα ελέγχει. Παρατηρεί ότι μπορεί να κουνήσει το ένα ή και τα δύο χέρια μπροστά από το πρόσωπο του καθώς και ότι μπορεί με αυτά να καλύψει τα μάτια του.