14 Σεπτεμβρίου, 2015

Sam Levenson

<p><strong><big>Sam Levenson</big> ( 1911-1980 , Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής)</strong></p>

Tρόποι να γίνεσαι συμπαθής και να κάνεις φίλους

Το "πρόβλημα" είναι ότι είστε μόνη από την πλευρά αυτών που σας βλέπουν μόνη. Από τη δική σας πλευρά το πρόβλημα το ορίζετε εσείς! Με λίγα λόγια νομίζω ότι έχετε φορτώσει στον εαυτό σας μια ταμπέλα έτσι όπως σας την τοποθέτησαν κάποιοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι μια λογική ταμπέλα που βοηθά στην ταξινόμισή σας ως μοναχικό άτομο γι'αυτούς. Όμως εσάς που σας βοηθά; Αν νιώθετε μοναξιά ίσως είναι πιο σημαντικό να δείτε γιατί, πως και πότε σας συμβαίνει:

Sam Levenson

<p><strong><big>Sam Levenson</big> ( 1911-1980 , Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής)</strong></p>

Tρόποι να γίνεσαι συμπαθής και να κάνεις φίλους

Το "πρόβλημα" είναι ότι είστε μόνη από την πλευρά αυτών που σας βλέπουν μόνη. Από τη δική σας πλευρά το πρόβλημα το ορίζετε εσείς! Με λίγα λόγια νομίζω ότι έχετε φορτώσει στον εαυτό σας μια ταμπέλα έτσι όπως σας την τοποθέτησαν κάποιοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι μια λογική ταμπέλα που βοηθά στην ταξινόμισή σας ως μοναχικό άτομο γι'αυτούς. Όμως εσάς που σας βοηθά; Αν νιώθετε μοναξιά ίσως είναι πιο σημαντικό να δείτε γιατί, πως και πότε σας συμβαίνει: