14 Ιουλίου, 2019

skepsi-30-04

Διονύσιος Σολωμός

Ο Διονύσιος Σολωμός (1797-1857) είναι ο Εθνικός ποιητής της Ελλάδας όχι μόνον γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί

skepsi-30-04

Διονύσιος Σολωμός

Ο Διονύσιος Σολωμός (1797-1857) είναι ο Εθνικός ποιητής της Ελλάδας όχι μόνον γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί