4 Ιουλίου, 2021

η υγεια της καρδιάς

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας μας εξηγεί πως θα καταλάβουμε ότι η καρδιά μας είναι έτοιμη να σταματήσει να χτυπάει!

Η δημοσιογράφος Άννα Δρούζα συζητάει με τον Κωνσταντίνο Τούτουζα – Καθηγητή Καρδιολογίας και Υπεύθυνο Iατρείου δομικών καρδιοπαθειών και Καρδιο-ογκολογίας της

η υγεια της καρδιάς

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας μας εξηγεί πως θα καταλάβουμε ότι η καρδιά μας είναι έτοιμη να σταματήσει να χτυπάει!

Η δημοσιογράφος Άννα Δρούζα συζητάει με τον Κωνσταντίνο Τούτουζα – Καθηγητή Καρδιολογίας και Υπεύθυνο Iατρείου δομικών καρδιοπαθειών και Καρδιο-ογκολογίας της