31 Μαΐου, 2023

Bρεθείτε στην αρχαία Αθήνα και περπατήστε προς την Ακαδημία του Πλάτωνα μέσω μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής

Με χαρά ανακοινώνουμε την ανάρτηση στο Διαδίκτυο του έργου «WalktoPlato’sAcademy», μιας ψηφιακής οπτικοακουστικής εφαρμογής ελεύθερης πρόσβασης που υλοποίησε η ομάδα

Bρεθείτε στην αρχαία Αθήνα και περπατήστε προς την Ακαδημία του Πλάτωνα μέσω μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής

Με χαρά ανακοινώνουμε την ανάρτηση στο Διαδίκτυο του έργου «WalktoPlato’sAcademy», μιας ψηφιακής οπτικοακουστικής εφαρμογής ελεύθερης πρόσβασης που υλοποίησε η ομάδα