Αρχική / Επικαιρότητα (old articles) / Στα 306 εκατ. το πρωτογενές έλλειμμα 4μηνου
Για το τετράμηνο Ιανουαρίου Απριλίου στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 2.425 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9.148 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 5.740 εκατ. ευρώ αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.Την ίδια στιγμή το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 306 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 1.729 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για έλλειμμα 3.613 εκατ. ευρώ.Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15.743 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 786 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου του Α τετραμήνου 2013 (14.957 εκατ. ευρώ).Αντίστοιχα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.027 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130 εκατ. ευρώ ή 0,9%, έναντι του στόχου (13.897 εκατ. ευρώ).Όπως υποστηρίζει το ΥΠΟΙΚ, τον Απρίλιο τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στο ύψος των στόχων που είχαν τεθεί, γεγονός που, ιδίως για τους έμμεσους φόρους, συμβαίνει για πρώτη φορά εφέτος.Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία του υπουργείου ΟικονομικώνΕιδικά για τον Απρίλιο κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 66 εκατ. ευρώ ή 5,1%, εκ των οποίων 43 εκατ. προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,β) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2%.γ) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 99 εκατ. ευρώ ή 27%.Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:α) τους φόρους εισοδήματος κατά 54 εκατ. ευρώ ή 9,4%, εκ των οποίων 52 εκατ. ευρώ οφείλονται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων,β) τους φόρους περιουσίας, κατά 69 εκατ. ευρώ ή 50,5%,γ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 36 εκατ. ευρώ ή 19,1%.δ) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 14 εκατ. ή 51,1% κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών Φ.Π.Α.Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο τετράμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1.715 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 655 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.060 εκατ. ευρώ).Μειωμένες κατά 2,5 δισ. ευρώ οι δαπάνεςΟι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 18.168 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.529 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (20.697 εκατ. ευρώ).Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.615 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.123 εκατ. ή σε ποσοστό 28,2%. Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 2.059 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.299 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 71,4% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο. Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο (PSI), καταβλήθηκε στο α´ τρίμηνο του 2012.Πηγή: www.euro2day.gr

Στα 306 εκατ. το πρωτογενές έλλειμμα 4μηνου

Για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 2.425 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9.148 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 5.740 εκατ. ευρώ αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Την ίδια στιγμή το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 306 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 1.729 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για έλλειμμα 3.613 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15.743 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 786 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου του Α’ τετραμήνου 2013 (14.957 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.027 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130 εκατ. ευρώ ή 0,9%, έναντι του στόχου (13.897 εκατ. ευρώ).

Όπως υποστηρίζει το ΥΠΟΙΚ, τον Απρίλιο τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στο ύψος των στόχων που είχαν τεθεί, γεγονός που, ιδίως για τους έμμεσους φόρους, συμβαίνει για πρώτη φορά εφέτος.

Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

Ειδικά για τον Απρίλιο κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 66 εκατ. ευρώ ή 5,1%, εκ των οποίων 43 εκατ. € προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,

β) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

γ) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 99 εκατ. ευρώ ή 27%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος κατά 54 εκατ. ευρώ ή 9,4%, εκ των οποίων 52 εκατ. ευρώ οφείλονται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων,

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 69 εκατ. ευρώ ή 50,5%,

γ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 36 εκατ. ευρώ ή 19,1%.

δ) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 14 εκατ. ή 51,1% κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών Φ.Π.Α.

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο τετράμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1.715 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 655 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.060 εκατ. ευρώ).

Μειωμένες κατά 2,5 δισ. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 18.168 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.529 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (20.697 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.615 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.123 εκατ. ή σε ποσοστό 28,2%. Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 2.059 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.299 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 71,4% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.

Πηγή: www.euro2day.gr

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X