Τα γονίδια «καθορίζουν» τους καπνιστές του μέλλοντος

Το κάπνισμα του πρώτου τσιγάρου είναι για πολλούς εφήβους ένα είδος τελετουργίας ενηλικίωσης. Το αν θα το απολαύσουν όμως και θα θέλουν κι άλλο ή θα “πνιγούν

Σχετικά άρθρα