Πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Μείωση κατά 20,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών παρουσίασε τον Απρίλιο η οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική – δημόσια) στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθε σε 1.592 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 295,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.111,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 20,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,4% στην επιφάνεια και κατά 19,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.577 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 281,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.060,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 20,7 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,9% στην επιφάνεια και κατά 15,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Απρίλιο 2013, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 15 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 51,2 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Απρίλιο 2013, είναι 4,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2012 έως τον Απρίλιο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 19.109 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.603,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.093,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή,μείωση κατά 46,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,7% στην επιφάνεια και κατά 38,5 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2011- Απριλίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2012 – Απριλίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 46,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,9% στην επιφάνεια και κατά 38,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2011- Απριλίου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,9%.

Τέλος, το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 39,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,0% στην επιφάνεια και κατά 39,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 39,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,3% στην επιφάνεια και κατά 37,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2012.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

Σχετικά άρθρα