Την εκμετάλλευση της βιομάζας στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

“Η βιοενέργεια θεωρείται η σημαντικότερη πηγή ανανεώσιμου καυσίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχετικά άρθρα