«Να αφήσουμε τη λιτότητα στην άκρη»

“Η λιτότητα είναι που προκαλεί την ανεργία. Να αφήσουμε τη λιτότητα στην άκρη

Σχετικά άρθρα