Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα καλλυντικά

Από τις 11 Ιουλίου 2013, τα καλλυντικά στα ράφια των καταστημάτων, είτε παρασκευάζονται στην ΕΕ είτε εισάγονται από τρίτες χώρες, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό για τα καλλυντικά, ο οποίος θεσπίζει αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές.

Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα είναι προς το συμφέρον τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Με πολλές παγκοσμίως πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό και με περισσότερους από 4000 παρασκευαστές καλλυντικών, η βιομηχανία καλλυντικών αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της ΕΕ στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο κλάδος δημιουργεί άμεσα και έμμεσα πάνω από 1,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο κανονισμός για τα καλλυντικά, που εξέδωσαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2009, περιλαμβάνει:

Αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας για τα καλλυντικά: Από σήμερα, οι παρασκευαστές πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση έκθεσης ασφάλειας προϊόντος, πριν το διαθέσουν στην αγορά.

Εισαγωγή της έννοιας του “υπεύθυνου προσώπου

Σχετικά άρθρα