Εάν η πρώτη μέτρηση της πίεσης είναι υψηλή και η δεύτερη είναι φυσιολογική, θα πρέπει να ανησυχήσω;

28 ετών. Γεια σας. Έκανα μια τυχαία μέτρηση και η πίεση της καρδιάς ήταν 11,5 οι επόμενες μετρήσεις ήταν φυσιολογικές 7,5 ή 8. Η πρώτη μέτρηση να με ανησυχήσει;

Στο ερώτημα σας απάντησε ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, καρδιολόγος

Η αρτηριακή υπέρταση είναι η αυξημένη πίεση του αίματος στο εσωτερικό του τοιχώματος των μεγάλων αρτηριών του σώματος. Η αρτηριακή πίεση καταγράφεται με δύο αριθμούς, π.χ. 150/95 και μετριέται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Ο μεγαλύτερος αριθμός αποτελεί την «συστολική» πίεση, η οποία είναι γνωστή ως «μεγάλη» πίεση και ο μικρότερος καταγράφει την «διαστολική» πίεση, γνωστή ως «μικρή» πίεση. Αρτηριακή υπέρταση εμφανίζουν τα άτομα στα οποία είτε η συστολική τους πίεση καταγράφεται ≥ 140 χιλιοστά στήλης υδραργύρου, είτε η διαστολική τους είναι ≥ 90 χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Στο 95% των ενηλίκων η αρτηριακή υπέρταση είναι ιδιοπαθής, δηλαδή δεν υπάρχει σαφές υποκείμενο αίτιο. Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ιδιοπαθή υπέρταση είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως υπερβολική πρόσληψη άλατος, παχυσαρκία, καθιστική ζωή αλλά και  γενετικοί παράγοντες που προκαλούν αυξημένη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνη – αγγειοτενσίνη – αλδοστερόνη και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.  Επιπλέον με την πάροδο της ηλικίας τα αγγεία χάνουν τις ελαστικές τους ιδιότητες με αποτέλεσμα να «σκληραίνουν». Η αγγειακή αυτή σκληρία, προκαλεί μεμονωμένη συστολική υπέρταση και τη συναντάμε κυρίως σε ηλικιωμένους. Ένα 5% των ενηλίκων που εμφανίζουν αρτηριακή υπέρταση, πάσχουν από κάποιο υποκείμενο νόσημα, η αντιμετώπιση του οποίου βελτιώνει της τιμές της αρτηριακής πίεσης. 

Ο σωστός τρόπος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης περιλαμβάνει 

  1. Την επιλογή σωστού πιεσόμετρου ( ένα κλασικό πιεσόμετρο ή μια εγκεκριμένη αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή βραχίονα ) με το σωστό μέγεθος περιχειρίδας.
  2. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι καθιστός σε άνετη θέση για τουλάχιστον 5 λεπτά. Είναι καλύτερο να γίνονται 3 μετρήσεις. Την 1η δεν την υπολογίζουμε. Οι άλλες δύο να έχουν 1-2 λεπτά διαφορά και να χρησιμοποιείται ένας μέσος όρος των μετρήσεων.

Είναι φυσιολογικό να παρατηρείται μια μικρή διακύμανση στις τιμές της αρτηριακής πίεσης καθώς πρόκειται για μια δυναμική τιμή. Συχνά η πρώτη μέτρηση εμφανίζεται αυξημένη λόγω του υποσυνείδητου παροδικού άγχους που προκαλείται στον εξεταζόμενο. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά την χρήση ηλεκτρονικής συσκευής, διακυμάνσεις στην καρδιακή συχνότητα ή και η λανθασμένη τοποθέτηση της περιχειρίδας και οι κινήσεις του χεριού την ώρα της μέτρησης,  μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες τιμές. 

Συνεπώς μια τυχαία τιμή διαστολικής αρτηριακής πίεσης, πάνω από το φυσιολογικό, την οποία ακολούθησαν φυσιολογικές μετρήσεις, δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία ανησυχίας.

Κωνσταντίνος Τούτουζας
Καρδιολόγος
Επίκουρος καθηγητής Α’ Καρδιολογική Κλινική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΛΥΚΕΙΟΥ 10, Αθήνα
2107233049

Διαβάστε σχετικά άρθρα

Εμφάνισα ξαφνικό πόνο στη καρδιά και περνάει μόνο όταν κάθομαι. Τι μπορεί να είναι;

 

Article Image cover fromhttp://www.depositphotos.com/

Σχετικά άρθρα